„W Duchu i przyjaźni” – rekolekcje wakacyjne Wojska Gedeona

Ponad 50 młodych osób przeżyło coroczne rekolekcje wakacyjne wspólnoty „Wojsko Gedeona”. Opuszczając na 10 dni swoje domy rodzinne, zamieszkali w malowniczej Soblówce w Beskidach, by rozważać wyjątkowo ważny dla młodzieży temat – przyjaźń.

_dsc8562.jpg

O tym, jak stawać się przyjacielem Boga i człowieka, na różne sposoby mówili duszpasterze. Każdego dnia ks. Tomasz Dec (wikariusz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie) pokazywał, jak rozwijać przyjaźń z Bogiem Ojcem, Jezusem, Duchem Świętym, Maryją, Kościołem, aniołami czy świętymi. Wyjątkowo ciekawą tematyką była przyjaźń ze sobą oraz z okolicznościami. Młodzi dowiedzieli się, że przez poznawanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, a także zaakceptowanie swoich niedoskonałości i swojej przeszłości, można mocno postąpić w osobistym rozwoju. Po konferencjach był czas na rozmowy w małych grupach, które pomagały podzielić się swoimi trudnościami i osiągnięciami w budowaniu różnych relacji. Centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia. Nie brakowało też czasu na zabawy i integrację, a podsumowaniem rozważanego danego dnia tematu było czuwanie modlitewne w kościele.

Za stronę „wojskową” i wychowawczą odpowiadał ks. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie. Jako spowiednik i kierownik duchowy młodzieży towarzyszył ks. Paweł Sobiecki (student i wikariusz parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy). Za liturgię odpowiadał dk. Marcin Siemiątkowski.

Do duszpasterzy napływają pierwsze świadectwa… Martyna wyznaje, że pierwszy raz w życiu powiedziała do Boga „Tato”, bo dotychczas był dla niej Kimś dalekim. „Dzięki rekolekcjom zostawiłam swoją przyszłość za sobą, żyję tu i teraz” – dodaje. Szymona dość mocno poruszały świadectwa innych uczestników rekolekcji, rozmowy z nimi na tematy duchowe oraz nauczanie księży. Jak sam mówi, konferencje i kazania poruszały tematy które w części były mu znane, natomiast znacznie pogłębiły rozumienie ich - np. kwestię modlitwy czy relacji z Duchem Świętym. Patrząc w przyszłość stwierdza: „w moim przypadku rozmowa z księdzem pozwoliła rozwiać dużo wątpliwości, ale też złapać kierunek dalszego rozwoju duchowego”. Nie mniej budujące są słowa Karoliny: „Ten czas z Tatą był niezwykły, poprawiłam i pogłębiłam naszą relację, słuchając Jego głosu i oddając się̨ Mu. Prosiłam o otwarcie się̨, co było dla mnie zawsze trudnym krokiem - chodziło o otwarcie się̨ na ludzi i wolę Taty. To, jak szybko On działa, niezmiernie mnie zadziwiło. Tata otworzył mnie na siebie, na dar modlitwy w językach, na innych. Ten cudowny czas umocnił moją wiarę i niewątpliwie jest początkiem nowej, lepszej drogi z Nim”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę