W Lekowie wierni modlą się przy relikwiach bł. Dominika Spadafory

Wierni parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie modlą się przy relikwiach bł. Dominika Spadafory OP, zakonnika, który był między innymi wychowawcą młodzieży: - To postać czasowo odległa, ale może być przykładem tego, jak zabiegać o własną świętość – powiedział ks. Wojciech Iwanowski, proboszcz parafii.      

Bł. Dominik Spadafora

Bł. Dominik Spadafora żył w latach 1450-1521. Był wybitnym kaznodzieją, reformatorem, wychowawcą. Jego kult zatwierdził papież Benedykt XV. Relikwie błogosławionego drugiego stopnia (fragment habitu) wraz z papieskim błogosławieństwem trafiły do parafii w Lekowie za pośrednictwem ks. Krzysztofa Białowąsa, który jest postulatorem z Kongregacji ds. Świętych w procesie kanonizacyjnym dominikanina.  

Ks. Wojciech Iwanowski, proboszcz parafii w Lekowie przyznaje, że jest to postać czasowo odległa, ale pozostawia aktualne przesłanie: - Bł. Dominik Spadafora przez 27 lat był wychowawcą młodzieży, a ci, których wychowywał, nazywali go świętym. My wszyscy dorośli jesteśmy wychowawcami. Może obecność tych relikwii będzie pytaniem czy ci, których wychowuję swoim życiem, swoją dorosłą postawą, mogą powiedzieć, że jestem święty, że o świętość swego życia zabiegam – powiedział proboszcz.

Wspólnota parafialna w Lekowie jest jedną z kilku w Polsce, w której trwa modlitwa o kanonizację bł. Dominika Spadafory. Wierni przyjmują obrazek ze specjalną modlitwą do odmawiania. Poza tym modlitwa przy relikwiach błogosławionego dominikanina, za jego wstawiennictwem, odbywa się  podczas niedzielnej sumy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

***

Dominik Spadafora (Domenico Spadafora da Randazzo) urodził się w 1450 r. w Randazzo na Sycylii, zmarł 21 grudnia 1521 r. w Monte Cerignone. Swoją apostolską misję rozpoczął w Monte Cerignone w 1491 r. Ten włoski dominikanin był apostołem społeczności lokalnej, często rozważał Mękę Pańską. Był człowiekiem modlitwy, wyrzeczenia i umartwienia oraz głębokiej wiedzy. Ukazywał Chrystusa ludziom „poprzez swą erudycję i miłość do Matki Bożej, poprzez ciągłą modlitwę różańcową, cichą miłość bliźniego, chrześcijańską wyrozumiałość, przebaczanie, pokorę i wierność Ewangelii” (ks. K. Białowąs). Przyciągnął wielu młodych do zakonu św. Dominika Guzmana.

Jest błogosławionym Kościoła katolickiego, jego kult zatwierdził papież Benedykt XV 14 stycznia 1921 r. Proces kanonizacyjny rozpoczął się 10 września 2006 r. w diecezji San Marino - Montefeltro, w sanktuarium Nel Santuario di Santa Maria in Reclauso. W 2021 r. Kościół obchodził 500. rocznicę śmierci dominikanina i 100. rocznicę jego beatyfikacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę