„W mocy Bożego Ducha” - rekolekcje diecezjalnej Akcji Katolickiej

W dniach 15-16 lutego 2019 r. w siedzibie Szkół Katolickich w Płocku odbyły się rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Zostały one połączone z posiedzeniem Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wzięło w nich udział około 40 osób.

Akcja_katolicka.jpg

Gościem rekolekcji był ks. infułat Marek Smogorzewski - pierwszy asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, który wygłosił dwie konferencje: „Moc Bożego Ducha w Akcji Katolickiej” i „Rozmowy o Akcji Katolickiej”. W czasie drugiej konferencji wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja. Spotkanie zakończyło się wieczorną adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim, które poprowadził ks. Krzysztof Jończyk, asystent diecezjalny AK.

Tego wieczoru gościem rekolekcji był ks. biskup Mirosław Milewski - Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, który wspólnie z członkami AK adorował Najświętszy Sakrament, uczestniczył w Apelu Jasnogórskim oraz skierował do zebranych pasterskie słowo. Powiedział m.in. o wspólnocie działania w Akcji Katolickiej, modlitwie osobistej i zaangażowaniu w przeżywanie liturgii Kościoła.

Następnego dnia, po porannych modlitwach, konferencję wygłosił asystent DIAK ks. Krzysztof Jończyk. Kolejnym punktem tego dnia było posiedzenie Rady DIAK. W trakcie Zarząd AKDP otrzymał absolutorium. Natomiast asystent diecezjalny spotkał się z księżmi asystentami Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Dwudniowe rekolekcyjne spotkanie zakończono Mszą św. koncelebrowaną przez księży asystentów, z konferencją ks. Krzysztofa Jończyka. 

Kalendarium AKDP na rok 2019

1. Rekolekcje i posiedzenie Rady DIAK - 8-9.02.2019 r.

2, Rekolekcje regionalne dla liderów AK - 29-31.03.2019 r.

3. Tydzień Biblijny - 05-12.05.2019 r.

4. Pielgrzymka na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki AK - 7-8.06.2019 r.

5. XII Piesza Pielgrzymka im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego z Płocka do Słupna - 15.06.2019 r.

6. Sztafeta do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników stanu wojennego - realizacja POAK Pułtusk - 14.09.2019 r.

7. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie - Poznań - 21.09.2019 r.

8. VII Bieg Papieski w Płocku (współorganizacja w parafiach) - 16.10.2019 r.

9. Sympozjum naukowe AKDP - 25.11.2019 r.

Wydarzenia całoroczne:cykliczne audycje radiowe - „Credo - magazyn Akcji Katolickiej”.

Parafialne Oddziały AK: kontynuacja systematycznej modlitwy za kapłanów; opieka nad grobami kapłanów.

Wiesława Winiarska
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej