W obiektach Caritas w Płocku będzie cieplej

Caritas Diecezji Płockiej prowadzi termomodernizację swoich obiektów przy ul. Sienkiewicza 54 w Płocku. Znajduje się tam m.in. Hospicjum Stacjonarne i Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Caritas-plock1.jpg

Dobiega końca remont budynków Caritas Diecezji Płockiej przy ul. Sienkiewicza 54 w Płocku. Prace polegają m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, w ramach termomodernizacji kompleksu budynków Caritas. Poza tym na dachach budynków została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna o mocy około 28 kW, to jest 97 sztuk paneli.

W budynkach tych znajdują się: Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Hospicjum Stacjonarne, Rehabilitacja Ambulatoryjna, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Dziennego Pobytu dla chorych, Stołówka dla Ubogich i Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn. W wymienionych miejscach pracuje około 80 osób.

„Dzięki termomodernizacji budynki zyskają nową elewację, ale przede wszystkim będzie w nich cieplej. Poprawi się jakość życia podopiecznych i pracy osób tam pracujących. Zmniejszą się koszty utrzymania tych obiektów” – powiedział ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

Inwestycja będzie kosztować ponad 600 tys. zł. 95% kosztów, to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę