W Opactwie wręczono nagrody Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych pt. „Niech prowadzi nas gwiazda, tam gdzie leży Boży Syn” (20 stycznia br.) . Nagrody wręczył ks. biskup Szymon Stułkowski: - Budując szopki Bożonarodzeniowe przekładacie na codzienność tajemnice wiary - powiedział do laureatów, katechetów i nauczycieli.

D69AA732 2EB7 4C87 8211 99C9CC0912D7

Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych każdego roku towarzyszy Orszakowi Trzech Króli w Płocku. W tym roku odbył się po raz dwunasty. Jurorów zachwyciła wyobraźnia artystyczna, ale też technika wykonanych prac konkursowych.

W tegorocznej edycji w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych, pierwsze miejsce zajęła Weronika Pachniewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Płocku-Radziwiu (katechetka Marzenna Bogumiła Matkowska).

Drugie miejsce zajął Antoni Zuchora ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie (katecheta Ewa Beata Popowska). Trzecią nagrodę przyznano Klaudii Gąsiorowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (katecheta ks. Grzegorz Makowski).

W konkursie przyznano też wyróżnienia. Otrzymali je: Kacper Fijałkowski (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej, katecheta Katarzyna Popek), Oliwia i Blanka Przyczka (Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Lelicach, katecheta Iwona Bogdańska), Aleksandra Skierska (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie, katecheta Katarzyna Dziurlik).

Bp Szymon Stułkowski wręczył laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy. Przyznał, że jest pod wrażeniem „małych arcydzieł”, które powstały w domach. Zaznaczył, że na świecie są miejsca, w których tradycja budowy szopek jest bardzo żywa i gdzie istnieją sklepy z elementami na budowę szopek. W takim klimacie wychowywał się zmarły niedawno papież senior Benedykt XVI, wychowany w okolicach sanktuarium maryjnego w Altötting w niemieckiej Bawarii, gdzie działają takie sklepy.

- Piękne tradycje budowy szopek Bożonarodzeniowych służą temu, żebyśmy tajemnice wiary, tajemnice naszej relacji z Panem Bogiem przekładali na codzienność. Pielęgnujcie te tradycje, także w życiu dorosłym. To jest taka jakby liturgia domowa. Niech Boże Narodzenie żyje w nas przez cały rok – zwrócił się biskup płocki do uczestników konkursu i ich opiekunów.

Nagrodami w konkursie były m.in. lampa witrażowa, obrusy na stół, zestawy do parzenia herbaty, maskotki. Ufundował je wydział katechetyczny płockiej kurii, biskup płocki, Diecezjalny Fundusz Społeczny.

Kierownikiem Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych oraz przewodniczącą jury była s. Dominika Dudzik CSP z wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę