W parafii św. Józefa w Pułtusku wierni przyjęli szkaplerz św. Józefa

We wspomnienie św. Józefa (19 marca br.) mieszkańcy Pułtuska przyjęli szkaplerz św. Józefa. Uroczystość odbyła się podczas wieczornej Mszy św. odpustowej w parafii pw. św. Józefa: - Wiara Józefa dojrzewała w prawdziwej walce wewnętrznej - powiedział w kazaniu ks. kan. Tadeusz Kozłowski, sędzia Sądu Biskupiego w Płocku.

Szkaplerz-jozefa.jpg

Ks. kan. Tadeusz Kozłowski w kazaniu powiedział, że św. Józef nie pozostawił po sobie ani jednego słowa, ale Bóg daje go ludziom na drodze wielkopostnego nawrócenia, w konkretnym momencie życia i historii świata. Był człowiekiem, który słuchał Boga. Żył w niepewności, nie wiedział jaką rolę wyznaczył mu Bóg, ale gdy Bóg sam interweniował za pośrednictwem anioła - w milczeniu wypowiedział swoje „tak”, przyjmując i wypełniając wolę Pana.

- Święty Józef jest wzorem człowieka, który odpowiada Bogu heroicznym aktem wiary. Jest to wiara, która dojrzewa w prawdziwej walce wewnętrznej. Nie jest to wiara naiwna ani dziecinna. Jest to wiara, która konfrontuje się z tym, co Bóg mu oznajmia i z tym, co czuje w swoim sercu. Wiara, która zakłada gotowość do pozostawienia inicjatywy Bogu. Józef jak Abraham „uwierzył wbrew nadziei”. Jeśli Maryja oddała do dyspozycji Ducha Świętego swoje łono, tak Józef oddaje do dyspozycji swój umysł, swój sposób widzenia rzeczy – stwierdził kaznodzieja.

Dodał, że ludzie często nie słyszą ani siebie samych, ani drugiego człowieka, ani głosu Boga. Potrzeba im na wzór św. Józefa gotowości do wypełnienia „trudnej woli Bożej”, zaufania Bogu i człowiekowi. Jeżeli tylko szeroko otworzą „podwoje wiary”, wówczas również w ich życiu Bóg dokona wiele.

- Dzisiejszy świat dysponując nowoczesnymi środkami przekazu chce wszystko wiedzieć, na wszystkim się znać, mieć wszelkie odpowiedzi, wszystko skomentować. Ileż jest zbędnych, a czasem wręcz trujących komentarzy, fake newsów, zwykłego kłamstwa - a przecież ojcem kłamstwa jest diabeł. Pokusa jest wielka: bo wystarczy kliknąć, wysłać sms-a, wystarczy otworzyć usta. Milczenie we właściwym momencie jest oznaką pokory czyli duchowej dojrzałości. Wymaga wiele odwagi. Józef milczy, bo pozwala Bogu działać – zaakcentował kanonista.

Podczas Mszy św. odpustowej miał miejsce akt oddania parafii w opiekę św. Józefa. Sześć osób przyjęło szkaplerz św. Józefa. Powiększyli oni szeregi Wspólnoty św. Józefa, która od trzech lat działa w parafii. Aktualnie jest w niej około 70 osób.

- Święty Józef, to opiekun Jezusa i opiekun Kościoła – podkreślił proboszcz parafii ks. kan. dr Janusz Kochański. – We Wspólnocie św. Józefa są jego czciciele z parafii, miasta, diecezji i spoza niej. W każdą środę modlimy się do św. Józefa podczas Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu, a w pierwszą środę miesiąca odprawiana jest Msza św. wotywna, z Litanią do św. Józefa i Koronką na cześć św. Józefa. Kult do św. Józefa szerzymy także rozprowadzając modlitewniki – przekazał duszpasterz.

Wierni parafii św. Józefa i miasta Pułtuska przygotowywali się do uroczystości św. Józefa w czasie nowenny oraz Triduum ku czci św. Józefa. Wspólnie modlono się m.in o ustanie pandemii, w intencji osób, które odchodzą od wiary i Kościoła czy nowych powołań kapłańskich. Była też adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania, Droga Krzyżowa.


Szkaplerz św. Józefa jest zewnętrznym znakiem szczególnej i pełnej zaufania czci dla Opiekuna Zbawiciela i Oblubieńca Maryi. Jest jedynym do tej pory zatwierdzonym dla Kościoła powszechnego sakramentalium, które ma służyć szerzeniu czci Patriarchy z Nazaretu. Oficjalne zatwierdzenie szkaplerza św. Józefa dla Kościoła powszechnego nastąpiło dekretem Świętej Kongregacji Rytów, który papież Leon XIII zaaprobował 18 kwietnia 1896 r. Poprzez noszenie szkaplerza św. Józefa wierny wyraża cześć dla św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego, pragnie go naśladować, wypełniać obowiązki swojego stanu, modlić się do niego w godzinie śmierci.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę