W parafii Świętej Trójcy w Rypinie odnowiono ołtarze

- Różaniec, to nie jest „klepanie zdrowasiek”, ale głębokie przeżywanie prawd wiary, z odniesieniem ich do swojego życia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Świętej Trójcy w Rypinie. 9 października br. dokonał tam poświęcenia (po odnowieniu) trzech ołtarzy, w tym głównego.

Rypin, Parafia Pw. Trójcy Świętej

Bp pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski przypomniał wiernym w Rypinie, że różaniec jest przypominaniem najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi, medytowaniem nad nimi. Rozważanie tajemnic różańcowych prowadzi do pogłębienia wiary. Różaniec odmawia się od wielu wieków, ale tradycję tę umocniła historia świecka: zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad Turcją na Morzu Śródziemnym pod Lepanto w 1571 roku.

-  Różaniec, to nie jest „klepanie zdrowasiek”, jak mówią ci, którzy nie rozumieją tej modlitwy, ale głębokie przeżywanie prawd wiary, z odniesieniem ich do swojego życia. Przesuwając paciorki różańca jesteśmy bliżej Jezusa i Maryi, uczymy się kochać, przebaczać, brać na ramiona ciężar życia z trudnościami, znajdujemy siły, by iść i wypełniać wolę Bożą – powiedział bp Milewski.

Zwrócił się też do młodzieży, której podczas Eucharystii udzielił sakramentu bierzmowania: - Pozostańcie w Kościele Chrystusowym! Ten Kościół nie jest idealny, ciąży na nim wiele grzechów, fora internetowe kipią od hejtu, decyzje biskupów są szeroko omawiane i komentowane, portale są skłonne każdego dnia znaleźć jakieś kolejne przewinienie tego czy tamtego księdza, katechetki czy kościelnego, sieć jest w większości negatywnie nastawiona do wszystkiego, co wiąże się z wiarą czy praktykami religijnymi. Jednak to nie jest cała prawda o Kościele i ludziach wierzących – zastrzegł hierarcha.

Zaakcentował, że Kościołem są wszyscy wierzący. Oni widzą, że oprócz kąkolu „w tej gęstwinie jest dużo dobrej pszenicy, pełnych miłosierdzia ludzi i dobrych dzieł”. Życzył młodym ludziom, aby sakrament bierzmowania umocnił ich w wierze: - Nie sprzeniewierzcie się mu. Nie popłyńcie z prądem nowoczesności, która odrzuca Boga – zaapelował kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. bp Milewski dokonał poświęcenia odnowionych ołtarzy: głównego i dwóch bocznych, ambony, chrzcielnicy, kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego oraz dachu kościoła. Natomiast po modlitwie na cmentarzu parafialnym poświęcił odnowiony grób ks. Marcelego de la Grange (1855-1886), byłego proboszcza rypińskiego oraz odnowiony Plac pw. Świętego Ducha, na którym do 1941 r. stał drewniany kościół Bożogrobców.

- Staramy się dbać o dziedzictwo materialne pozostawione przez naszych przodków. Przy pomocy środków zewnętrznych i parafialnych udaje nam systematycznie remontować, restaurować kościół i jego otoczenie. Środki zewnętrzne na remonty pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Urzędu Miasta Rypin. Natomiast nasi parafianie wyrażają swoją troskę w tej sprawie głównie przez ofiary składane podczas kolędy i na tacę w drugie niedziele miesiąca. Za środki parafialne i zewnętrzne udało nam się m.in. przeprowadzić kosztowny remont dachu kościoła – przekazał proboszcz parafii ks. kan. dr Andrzej Krasiński.