W Płocku odbył się finał XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej

Maja Karolina Gołuszko z diecezji legnickiej zajęła pierwsze miejsce w XXXII Olimpiadzie Teologii Katolickiej pt. „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”, finał odbył się 2 kwietnia 2022 r. w Płocku. Swoją wiedzę sprawdziło 82 młodych ludzi z 41 diecezji. Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela z ich udziałem przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Wiedza o miłosierdziu jest zaledwie pierwszym krokiem w kształtowaniu człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Trzeba czynić miłosierdzie  – podkreślił w homilii.

OTK 2022

Biskup Płocki Piotr Libera powiedział, że sama wiedza o miłosierdziu jest zaledwie pierwszym krokiem w kształtowaniu człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Poznanie prawdy o Bożym miłosierdziu i doświadczenie tego miłosierdzia powinno przekładać się na konkretne, codzienne wybory, decyzje, zachowania. Powinno kształtować sposób myślenia i życia. Sama wiedza, najbardziej szczegółowa i perfekcyjna, „jeśli nie wpływa na styl życia i bycia, jawi się jako pusta i jałowa”.

- Czyń miłosierdzie, bo sam miłosierdzia doświadczasz. Bóg nieustannie obdarza nas darem swego miłosierdzia, ale czy pamiętamy, że także my jesteśmy wezwani do miłosierdzia wobec bliźnich? Dzisiejsze czasy w sposób wyjątkowy domagają się od chrześcijan tej aktywnej formy miłości, jaką jest miłosierdzie: przed chwilą pandemia i poczucie bezradności milionów ludzi, teraz wojna na Ukrainie i dramat tych wszystkich, którzy przybywają do naszej ojczyzny, żeby ratować swoje życie – zwrócił uwagę biskup płocki.

Podkreślił, że ta sytuacja jest wyzwaniem i sprawdzianem chrześcijańskich serc: czy potrafimy je otworzyć dla potrzebujących w parafii, w szkole, poprzez wolontariat, we wspólnocie. Trzeba zaangażować się w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i „nie pozwolić zwieść się tym, którzy w imię własnej wygody, na internetowych forach wskazują jedynie zagrożenia płynące ze strony wojennych uchodźców”.

Bp Libera życzył również finalistom, aby zdobyta wiedza miała wpływ na ich życie, by miłosierdzie kształtowało ich codzienność, by byli aktywnymi świadkami tej wielkiej tajemnicy w każdym dniu swojego życia i pozwolili „pokonać się Bożemu miłosierdziu”.

82 uczestników XXXII OTK (uczniów szkół średnich) w piątek 1 kwietnia rozwiązywało test wiedzowy, a w sobotę 2 kwietnia dziesięciu najlepszych odpowiadało na pytania ustnie. Wśród pytań między innymi znalazło się o to, jakimi hebrajskimi terminami określane jest miłosierdzie przez papieża Franciszka w nauce rekolekcyjnej „Na drodze «prostoty ewangelizacyjnej»” (rahamim, hesed, eleos); wymienienie krakowian z XV wieku, którzy trafili na ołtarze (Stanisław Kazimierczyk, Szymon z Lipnicy, Michał Giedroyć, Izajasz Boner, Świętosław ze Sławkowa, Jan Kanty); którzy z księży byli prawdopodobnie spowiednikami św. s. Faustyny Kowalskiej w Płocku (ks. Wacław Jezusek, ks. Adolf Modzelewski, ks. Ludwik Wilkoński).

Przewodniczącym komisji konkursowej był ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan wydziału teologicznego UKSW w Warszawie. Wyniki ogłoszono w hotelu Petropol.

Pierwsze miejsce zajęła Maja Karolina Gołuszko z diecezji legnickiej. Na drugim miejscu znalazła się Łucja Mirosław z archidiecezji katowickiej, a na trzecim Konrad Jan Seredyka z diecezji kieleckiej. Kolejni byli: Michalina Anna Macyk z diecezji przemyskiej (4), Paweł Ignacy Szlachciński z archidiecezji łódzkiej (5), Weronika Maria Świstak z archidiecezji krakowskiej (6), Jakub Krzysztof Mróz z archidiecezji gnieźnieńskiej (7), Tomasz Wojciech Chrobak z diecezji bielsko-żywieckiej (8), Magdalena Zapłata z diecezji kaliskiej (9), Daniel Jakóbiak z diecezji pelplińskiej (10). Wymieni laureaci oraz 72 finalistów w ramach nagrody otrzyma indeksy na uczelnie wyższe.

Poza tym laureaci (zdobywcy miejsc od 1 do 10) otrzymali bony do sklepu Media Expert (od 5 tys. zł do 500 zł), a także bon w wysokości 150 zł do księgarni Empik.

Zdaniem ks. dr Grzegorza Zakrzewskiego, dyrektora wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku, ogólny poziom uczestników był bardzo zróżnicowany: - Dobrze wypadła część pierwsza, pisemna konkursu. Owocem praktycznym konkursu była bardzo duża liczba spowiedzi młodzieży w pierwszym dniu jej pobytu w Płocku, gdy uczestniczyli w Mszy św. w katedrze. Młodzież z Polski była zachwycona Płockiem. Razem z ich opiekunami gościliśmy około 140 osób - komentował główny organizator przedsięwzięcia.

W programie spotkania w Płocku znalazło się też zwiedzanie bazyliki katedralnej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Muzeum Mazowieckiego. Goście z Polski wysłuchali też w Państwowej Szkole Muzycznej koncertu z utworami o miłosierdziu, w wykonaniu zespołu Strefa Serca pod kierunkiem Dominiki Bieniek-Czaplak. Był na nim obecny biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Organizatorami finału XXXII OTK w Płocku w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2022 r. był wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku: dyrektor ks. dr Grzegorz Zakrzewski, s. Dominika Dudzik CSP i ks. Paweł Sobiecki. W sprawach merytorycznych wsparli go: ks. dr Wojciech Kućko, teolog, wykładowca, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej oraz ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Z kolei wsparcia organizacyjnego udzielił zespół katechetek z Płocka i okolic.

OTK składa się z kilku etapów: szkolnego, diecezjalnego, ogólnopolskiego. Każdego roku finał organizuje inna diecezja. Udział biorą uczniowie liceów i techników, uczęszczających w katechezie szkolnej.