W Płońsku powstało Okno Życia

W Domu Parafialnym im. św. Siostry Faustyny w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku powstało trzecie w diecezji płockiej Okno Życia. 10 lutego br. poświęcił je proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew Sajewski. Okno powstało z inicjatywy radnej miejskiej i lokalnego przedsiębiorcy.

F079CA87 7B04 4BD8 8AE8 41FB8C003BE7
Fot. Płońsk w sieci

Płońskie Okno Życia powstało w Domu Parafialnym im. św. Siostry Faustyny w Płońsku. Z inicjatywą jego utworzenia wystąpiła radna miejska Monika Zimnawoda, która jest prezesem Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku oraz lokalny przedsiębiorca Jakub Rogowski. Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego udostępniła miejsce.

Opiekę nad Oknem Życia będzie sprawował Szpital Powiatowy w Płońsku. Inicjatorzy Okna Życia podpisali porozumienie z dyrektor szpitala powiatowego Lilianną Kraśniewską: szpital zajmie się dzieckiem, które ewentualnie trafi do Okna Życia. Obok okna powstał kolorowy pokoik. Podobnie jak to bywa w innych takich oknach, gdy w kołysce zostanie położone dziecko, dzwonek zaalarmuje personel  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, mieszczącego się w Domu Parafialnym.

Okno Życia poświęcił proboszcz ks. kan. Zbigniew Sajewski. Zaznaczył, że o potrzebie utworzenia mówili parafianie i katecheci, po tym, jak na terenie Płońska znaleziono dwa martwe noworodki. Gdy do parafii zgłosili się Monika Zimnawoda i Jakub Rogowski, wspólnota parafialna chętnie udostępniła miejsce. Środki na modernizację tego miejsca z własnej inicjatywy przekazał Jakub Rogowski.

Płońskie Okno Życia jest trzecim w diecezji płockiej. Pierwsze powstało w 2009 r. w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku, z inicjatywy Caritas Diecezji Płockiej, a drugie w 2021 r. w Przasnyszu, na terenie szpitala.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę