W Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości”

„«Radość miłości» w Rodzinie w czasie Bożego Narodzenia” - pod takim tytułem w zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie odbył się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski (21 stycznia br.). Wzięło w nim udział ponad trzydziestu uczestników z całej diecezji.

Konkurs Recytatorski

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. przed słynącym łaskami obrazem św. Antoniego w ratowskim sanktuarium, której przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, delegat Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego. Ks. Kućko wygłosił również kazanie, podczas którego podziękował uczestnikom za zaangażowanie oraz chęć dzielenia się wrażliwością na poezję.

- W dzisiejszym świecie, przesiąkniętym technologią, komunikatorami, wasza postawa zasługuje na szczególne uznanie. Spotkaliśmy się tu, by, jak przed rokiem, w ten szczególny sposób świętować Dzień Babci i Dziadka, dlatego też zachęcam, byście to właśnie waszym babciom i dziadkom zadedykowali swoje dzisiejsze występy – zwrócił się ks. Wojciech Kućko do młodych artystów.

Bezpośrednio po Mszy św. w charakterze gościa specjalnego wystąpił międzypokoleniowy zespół kolędników oraz chór z parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu.

Następnie zgromadzeni udali się do kapitularza w budynku klasztornym, pełniącego obecnie funkcję sali konferencyjnej, w której odbywał się konkurs. Recytatorzy występowali w kilku kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (klasy I-IV, V-VI i VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Specjalną kategorię „open” stanowiły parafialne zespoły rodzinne, w których swe umiejętności deklamatorskie mogli zaprezentować przedstawiciele rodziny bez względu na wiek.

W komisji konkursowej zasiedli: Henryk Józwiak, aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, ks. dr Wojciech Kućko, s. Dominika Dudzik ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, przedstawicielka Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, Anita Ziółkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie oraz Anna Mika, przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

Podczas sobotniego spotkania nie zabrakło dyskusji o odczytywaniu i prezentowaniu poezji, a także wzruszeń i emocji, zarówno podczas recytacji, jak i w momentach ogłaszania wyników w poszczególnych kategoriach. W konkursie w kategorii klas I-IV pierwsze miejsce zajęła Maja Stachurska ze Szkoły Podstawowej w Rościszewie, która wyrecytowała wiersz Emilii Waśniowskiej pt. „Wieczór wigilijny”. W kategorii klas V-VI zwyciężył Maciej Pietrzykowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku, za wykonanie utworu „ Pomódlmy się w noc betlejemską” ks. Jana Twardowskiego.

W kategorii klas VII-VIII najwyższą nagrodę przyznano Julii Bartkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie, która wykonała utwór Wisławy Szymborskiej „Miłość od pierwszego wejrzenia”. W kategorii szkół średnich najlepiej oceniono występ Emilii Pirch z LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku za wiersz „Bliscy i oddaleni” ks. Jana Twardowskiego. Natomiast w kategorii „open” najwyżej oceniono recytację Marcela Maciejewskiego z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Marcel powiedział wiersz „Nie rozdzielaj” ks. Jana Twardowskiego.

- W tym roku nie spodziewaliśmy się tak dużej liczby uczestników, ze względu na intensywne, poranne opady śniegu. Jednak okazało się, że te przeciwności nie zniechęciły do przyjazdu młodych miłośników poezji oraz ich nieustraszonych opiekunów. Cieszymy się, że propozycja corocznego spotkania w Ratowie i opowiadania o Panu Bogu finezyjnymi strofami poezji spotyka się z takim odzewem – podkreślił ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium.

Dla młodych artystów przygotowano okolicznościowe dyplomy i słodycze, a dla laureatów także nagrody rzeczowe. Organizatorami konkursu byli: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej, Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy, Bractwo św. Antoniego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Sanktuarium Diecezjalne pw. św. Antoniego z Padwy
w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę