W Ratowie odbył się konkurs „Radość miłości” w Roku Rodziny Amoris laetitia

„Radość miłości” - pod takim tytułem w zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie 22 stycznia br. odbył się I Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości” w Roku Rodziny Amoris laetitia. Był on adresowany do dzieci, młodzieży oraz parafialnych zespołów rodzinnych, które przyjechały do Ratowa z różnych miejsc diecezji płockiej, a także z diecezji toruńskiej.

Radosc Milosci
foto: I. Krawczyk-Krajczyńska/Gość Płocki

W I Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim „Radość miłości” w Roku Rodziny Amoris laetitia wzięło udział ponad czterdziestu uczestników, przybyłych z różnych miejscowości województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Spotkanie rozpoczęła Msza św., sprawowana przed cudownym obrazem św. Antoniego Padewskiego. Przewodniczył jej ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

- W Kościele katolickim trwa proces synodalny, którego istotą ma być słuchanie Boga i drugiego człowieka. Pierwszy Diecezjalny Konkurs Recytatorski to okazja do słuchania poezji, czyli takiego wyrażania świata, wiary i miłości, które wychodzi poza wypowiedziane słowa. Poezja religijna jest ludzką próbą ubrania w słowa tego, co człowiek słyszy w sercu. – podkreślił podczas konkursu ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej,

Ks. Wojciech Kućko był przewodniczącym jury konkursu recytatorskiego. Wiceprzewodniczącym jury był Henryk Jóźwiak, aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W jury zasiadła także s. Dominika Dudzik ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, przedstawicielka Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Przesłuchania konkursowe miały miejsce w Ostoi św. Antoniego. W pierwszej kategorii wiekowej (klasy I - III) pierwsze miejsce zajęła Maja Żółtowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu (powiat płoński) za wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Oświadczyny”. Drugie miejsce zajęła Maria Mikrut, uczennica Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie (powiat golubsko-dobrzyński) za wiersz Anny Bednarek-Antonety pt. „Boże Narodzenie”.

W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV –VI) pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Bartołd ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego we Wróblewie (powiat mławski) za wiersz Ignacego Józefa Kraszewskiego pt. „Dwa słowa”. W kategorii tej przyznano ponadto dwa drugie miejsca, które trafiły do reprezentantów Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach (powiat płocki): Zuzanny Pietrzyk, za wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „O maluchach” oraz Pawła Grabarczyka, za wiersz Zbigniewa Książka pt. „Świat się w swoich posadach kurczy”, a także dwa wyróżnienia, również uczennicom tej szkoły: Julii Kozłowskiej za wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Mrówko, ważko biedronko” i Dominice Bielickiej za wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Jest miłość trudna”.

W trzeciej kategorii wiekowej (klasy VII – VIII) jury przyznało pierwsze miejsce Antoninie Trawińskiej ze Szkoły Podstawowej w Gałczewie za wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Miłość szczęśliwa”, dwa drugie miejsca: Adrianowi Smosarskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Ciechanowie za wiersz Mariusza Parlickiego pt. „W niebie” i Julii Bartkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie za wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Wierna”.

Ponadto przyznano dwa trzecie miejsca: Bartoszowi Kowalskiemu ze Szkoły Podstawowej w Radominie (powiat golubsko-dobrzyński) za wiersz Anny Bednarek-Antonety pt. „Jan Paweł II” i Dominice Zarębskiej ze Szkoły Podstawowej w Gałczewie za wiersz Edwarda Estlina Cummingsa pt. „*** Noszę Twe serce z sobą”, a także dwa wyróżnienia: Alanowi Guzowskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie (powiat sierpecki) za Pieśń VI z Pieśni nad Pieśniami (Stary Testament) i Faustynie Kosek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie za wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Na szpilce”.

Wśród szkół uczestniczących w konkursie na szczególne wyróżnienie zasługuje Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach wraz z katechetą ks. Kamilem Mańkowskim, której delegacja podczas konkursu była najbardziej liczna.

Zobacz fotorelację Gościa Płockiego

W kategorii parafialnych zespołów rodzinnych trofeum przypadło zespołowi w składzie: Agnieszka, Łukasz i Michał Mularczykowie oraz Julia Bembenista - z parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie (powiat gostyniński). Rodzina przyjechała ze swym proboszczem ks. Andrzejem Rutkowskim. Rodzina ta otrzymała również nagrodę specjalną przyznaną przez Przemysława Pakuszewskiego, wójta gminy Radzanów, na terenie której znajduje się Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe (m.in. ilustrowane Pismo św.), słodycze. Przygotowano też dla nich poczęstunek.

Organizatorami konkursu byli: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej, Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy z ks. rektorem kan. Bogdanem Pawłowskim, Bractwo św. Antoniego w Ratowie z prezes Ewą Kozłowską-Głębowicz, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z prezesem dr. Witoldem Wybultem.

Ewa Kozłowska-Głębowicz
Prezes Bractwa św. Antoniego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę