W roku 2020 w diecezji płockiej zmarło 19 księży

Rok pandemii, rok 2020 okazał się rekordowy, gdy chodzi o liczbę zmarłych księży w diecezji płockiej - zmarło ich aż 19. To smutny rekord, ponieważ w ciągu jednego roku w prezbiterium płockim ubyło wielu księży, którzy nawet będąc już na emeryturze, wciąż wypełniali posługę kapłańską, sprawując Msze św., udzielając sakramentów czy spowiadając wiernych.

Znicz.jpg

„Wśród zmarłych w minionym roku księży jest m.in. ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, wieloletni profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. Andrzej Nowakowski, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ks. Aleksander Pasternakiewicz, dzięki któremu w diecezji zbudowano wiele kościołów, ks. Hieronim Chamski, autor wielu pieśni religijnych czy ks. Andrzej Fabisiak, spowiednik katedralny. To wielka strata dla prezbiterium i wiernych Kościoła płockiego” – przekazała Elżbieta Grzybowska, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Do tej sytuacji odniósł się ks. biskup Piotr Libera podczas Pasterki w katedrze: „Odeszło już 19 moich braci – kapłanów. Tylu jeszcze nigdy w jednym roku nie odeszło. Więcej - tylko w czas wojny. Nie wszyscy z powodu epidemii, ale wielu mogło jeszcze długo pracować w winnicy Pańskiej. Kto ich zastąpi? Tak niewielu odpowiada na wołanie Pana” – powiedział wówczas biskup płocki.

W diecezji płockiej w 2021 roku posługuje duszpastersko 583 księży diecezjalnych.

Zmarli w 2020 roku księża (kolejność zgodna z datą śmierci):

Ks. inf. Ludomir Kokosiński (ur. 14 czerwca 1934 r. – zm. 23 stycznia 2020 r.) – święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 r. Był emerytowanym proboszczem parafii św. Tekli w Ciechanowie, prepozytem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, duszpasterzem wielu środowisk. Został pochowany w Ciechanowie, z którym był związany przez 40 lat swego życia. Żył 86 lat.

Ks. Henryk Mazurowski (ur. 19 sierpnia 1930 r. - zm. 24 marca 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 10 lutego 1957 r.). Był emerytowanym proboszczem parafii Radzanów nad Wkrą, a także kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Żył 90 lat. Został pochowany w Radzanowie nad Wkrą.

Ks. Henryk Bysiak (ur. 19 lipca 1945 r. – zm. 19 kwietnia 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1969 r. Był emerytowanym proboszczem parafii Poniatowo. Żył 75 lat. Został pochowany w Kielcach.

Ks. Andrzej Świderski (ur. 21 lutego 1960 r. - zm. 24 kwietnia 2020 r.), został wyświęcony 3 czerwca 1984 r. Był proboszczem parafii Gąbin, wicedziekanem dekanatu gąbińskiego, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, żył 60 lat. Został pochowany na cmentarzu w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Ks. Tadeusz Lipowski (ur. 1 stycznia 1934 r. – zm. 19 maja 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 r. Był emerytowanym proboszczem parafii Mokowo, pracował w niej przez 33 lata. Żył 86 lat. Został pochowany w Mokowie.

Ks. Włodzimierz Kiliś (ur. 6 maja 1927 r. – zm. 13 sierpnia 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 11 października 1953 r. Był emerytowanym kapelanem mniszek klarysek kapucynek w Przasnyszu, kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Płockiej, kapelanem Ojca świętego (prałatem). Żył 93 lata. Był najstarszym księdzem w diecezji. Został pochowany na cmentarzu zabytkowym w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Ks. Ireneusz Mroczkowski (ur. 24 grudnia 1949 r. – zm. 17 sierpnia 2020 r.), świecenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1974 r. Był naukowcem: etykiem i teologiem moralistą. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i innych uczelniach. Przez wiele lat ciężko chorował. Jego pogrzeb w płockiej katedrze był wyrazem wdzięczności wielu środowisk kościelnych, naukowych i ekumenicznych za rozległą działalność naukową i społeczną. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski był też kapelanem Ojca świętego (prałatem). Żył 71 lat. Został pochowany na cmentarzu zabytkowym w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Ks. Kazimierz Pawłowski (ur. 29 stycznia 1930 r. – zm. 13 września 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 11 października 1953 r. Był emerytowanym kapelanem szpitala w Pułtusku, został odznaczony tytułem kanonika. Zmarł 13 września. Żył 90 lat. Został pochowany na cmentarzu w Pułtusku.

Ks. Aleksander Pasternakiewicz (ur. 21 grudnia 1935 r. - zm. 11 października 2020 r.), święcenia kapłański przyjął 14 czerwca 1959 r. Pełnił wiele funkcji diecezjalnych: był ekonomem diecezjalny, wikariuszem biskupim ds. ekonomicznych, spowiednikiem w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, dyrektorem wydziału budownictwa i sztuki sakralnej Kurii Diecezjalnej, członkiem wielu gremiów i rad diecezjalnych. Był m.in. kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej, kapelanem Ojca świętego (prałatem), infułatem. W 2005 r. otrzymał Wielki Order św. Zygmunta (najważniejsze odznaczenie diecezjalne). Żył 85 lat. Został pochowany na cmentarzu zabytkowym w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Ks. Benedykt Grabowski (ur. 23 grudnia 1935 r. - zm. 16 października 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1959 r. Był emerytowanym proboszczem parafii Węgrzynowo. Zmarł 16 października. Żył 85 lat. Został pochowany w Krasnem.

Ks. Tadeusz Durszlewicz (ur. 13 lipca 1937 r. – zm. 23 października 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1961 r. Był emerytowanym proboszczem parafii Drobin, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Żył 83 lata. Został pochowany w Rypinie.

Ks. Andrzej Nowakowski (ur. 20 lutego 1961 r. – zm. 28 października 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1986 r. Przez ostatnie 10 lat był kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, odznaczonym tytułem kanonika. Żył 59 lat. Został pochowany w Makowie Mazowieckim.

Ks. Andrzej Fabisiak (ur. 13 kwietnia 1935 r. – zm. 1 listopada 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1959 r. Był emerytowanym, wieloletnim proboszczem parafii Sońsk koło Ciechanowa, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Płocku, posługiwał jako spowiednik w bazylice katedralnej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Żył 85 lat. Został pochowany w Sikorzu.

Ks. Romuald Rudziński (ur. 4 lutego 1936 r. – zm. 9 listopada 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 r. Był emerytowanym proboszczem parafii Chrystkowo, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Żył 84 lata. Został pochowany na cmentarzu zabytkowym w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Ks. Wojciech Kazimierz Stasiak (ur. 2 marca 1931 r. – zm. 11 listopada 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 11 lutego 1957 r. Był emerytowanym proboszczem parafii Łęg, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Żył 89 lat. Został pochowany w Łęgu.

Ks. Hieronim Chamski (ur. 18 lutego 1932 r. – zm. 14 listopada 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1958 r. Był założycielem i dyrektorem Wydawnictwa „Hejnał”, autorem wielu pieśni religijnych, wykładowcą w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, a także w diecezjalnym Studium Organistowskim, sekretarzem Komisji ds. muzyki kościelnej w diecezji. Za zasługi dla diecezji w roku 2015 został odznaczony przez biskupa płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem św. Zygmunta. Żył 88 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Ks. Jerzy Godleś (ur. 29 marca 1952 r. – zm. 25 listopada 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1979 r. Był kapelanem hospicjów: Caritas i Płockiego. Żył 68 lat. Został pochowany na cmentarzu w Porządziu (diecezja łomżyńska).

Ks. Henryk Adamczyk (ur. 11 grudnia 1931 r. – zm. 12 grudnia 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1958 r.). Był emerytowanym proboszczem parafii Dziektarzewo, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Żył 89 lat. Został pochowany na cmentarzu parafii św. Jana Kantego w Mławie.

Ks. Henryk Lipka (ur. 13 marca 1949 r. – zm. 20 grudnia 2020 r.), święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1975 r. Był emerytowanym proboszczem parafii Brwilno koło Płocka, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Żył 71 lat. Został pochowany w Maszewie, na terenie parafii Brwilno.