W Seminarium udzielono posług lektoratu i akolitatu

O potrzebie chrześcijańskiej nadziei w sytuacji obecnego zagrożenia, mówił ks. biskup Mirosław Milewski 22 marca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Podczas Mszy św. w kaplicy Dobrego Pasterza udzielił posług lektoratu i akolitatu kilku alumnom. Uroczystość była transmitowana przez seminaryjnego fejsbuka.

Poslugi.jpg

Bp Milewski, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy Dobrego Pasterza, powiedział, że to wielka radość, iż Kościół płocki ma nowych lektorów i akolitów. Jest to kolejny krok na ich drodze do kapłaństwa, potwierdzony przez Kościół: - Jesteście potrzebni i oczekiwani jako księża, aby posługiwać ludowi Bożemu – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Odniósł się także do obecnej epidemii koronawirusa: - Z pewnością przyjdzie jeszcze czas na opracowania naukowe, artykuły, kazania na ten temat. Każdy z nas ma tu jakieś swoje przemyślenia. Chciałbym jednak przekazać słowa pokrzepienia i otuchy, wlać w serca chrześcijańską nadzieję. „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” (J 14,1). Bądźcie dobrej myśli. Bóg czuwa nad swoim ludem – zapewnił biskup.

Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. Wojciech Kruszewski, ojciec duchowny. Życzył alumnom, aby „uważali słowo Boże za najważniejsze słowa w życiu, aby na nowo rozpalali w sobie zachwyt dla słowa Boga”. Wtedy będą potrafili widzieć więcej, słyszeć więcej, będą umieli słuchać nie tylko Pana Boga, ale i drogiego człowieka. Zaakcentował też, że życie człowieka wierzącego „bije rytmem Eucharystii, która jednoczy z Chrystusem i przemienia”.

Kaznodzieja stwierdził też, że trwająca pandemia pokazuje, że w swoim życiu człowiek daje się nieraz omamić fałszywym prorokom, którzy obiecują życie bez cierpienia, miłość bez odpowiedzialności i poświęcenia, a starość bez utraty witalności: - Obecny czas, trudny i smutny, jest też w jakimś sensie błogosławiony. Ten, który otwiera nam oczy, budzi z letargu pewności siebie, skoncentrowania się na sobie i pozwala zobaczyć więcej, ocenić to, na czym opierało się jeszcze do niedawana nasze życie – zaznaczył ks. Wojciech Kruszewski.

W czasie Mszy św. bp Mirosław Milewski udzielił posługi lektoratu trzem klerykom III roku, a posługi akolitatu - czterem klerykom IV roku. Lektorzy są odtąd uprawnieni do czytania słowa Bożego podczas Mszy św., a akolici będą m.in. wspomagać diakonów i kapłanów w wypełnianiu czynności liturgicznych; będą też nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. Za udzielenie posług wszystkim, którzy doprowadzili alumnów do ich przyjęcia, podziękował Sebastian Trędowicz, dziekan IV roku.

Alumni przygotowali się do przyjęcia posług podczas trzydniowych rekolekcji, które wygłosił o. Józef Augustyn SJ. Przyszli księża słuchali konferencji, ale także uczyli się medytacji chrześcijańskiej. Rekolekcjonista w swoich naukach koncentrował się na miłości Boga. Przekonywał m.in. że to miłość Boga, a nie grzech, jest na pierwszym miejscu.

W uroczystości udzielenia posług uczestniczyli księża moderatorzy, wykładowcy i alumni seminarium. Wiele osób łączyło się z nimi w modlitwie za pośrednictwem seminaryjnego fejsbuka.

Aktualnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje 27 kleryków, w tym 4 na roku pierwszym, propedeutycznym.