W Sońsku odbyło się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych

W Sońsku koło Ciechanowa odbyło się Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych (12 stycznia 2022 r.). W tym roku dzieci zbierały środki dla rówieśników w Azji Środkowej: - Misjonarz sercem obejmuje cały świat - powiedział biskup płocki Piotr Libera. Gościem spotkania była s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Połączono się także on-line z misjonarzami w Brazylii. 

Kolędnicy
plock.gosc.pl

Bp Piotr Libera podczas Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych w Sońsku podziękował za to, że w akcję włączyły się całe rodziny. Był też wdzięczny za zaangażowanie księży, sióstr zakonnych, katechetów i innych osób, dzięki którym kolędowanie misyjne było w tym roku możliwe.

- Misyjne kolędowanie pozwala nam przeżyć jedną z najbardziej podstawowych prawd o samej istocie wspólnoty Kościoła. Jan Paweł II - wielki Papież, misjonarz, uczył nas, że wspólnota uczniów Jezusa jest z natury misyjna. Każdy od chwili chrztu jest powołany do tego, żeby być misjonarzem. Niezależnie od tego, co w życiu robimy, tam, gdzie jesteśmy, jesteśmy misjonarzami - podkreślił bp Libera.

Biskup odwołał się do Dekalogu Małego Misjonarza. Napisano w nim, że prawdziwy uczeń Jezusa nie tylko mówi o miłości Boga, ale nią żyje. To zadanie dla wszystkich misjonarzy, zgodnie z nim powinno się układać codzienność. „Misjonarz sercem obejmuje cały świat”, dlatego w tym roku pomaga dzieciom w krajach w Azji na pograniczu z Europą: w Uzbekistanie, Kirgistanie, Kazachstanie, gdzie ostatnio pojawiła się groźba wojny. Te dzieci potrzebują modlitwy i wsparcia.

Poprosił, aby być jak młody prorok Samuel, który potrafił pośród nocy odpowiedzieć na głos wzywającego Pana. Potrzeba do tego czujnego serca, pokory, słuchania. Trzeba wędrować do Pana Jezusa ze swoimi chorobami i słabościami.

On wie, jakie „gorączki” rozpalają głowy, jaki „paraliż” unieruchamia serca, jakie „złe duchy” krążą wokół, biorąc w niewolę. Niczym dobry lekarz nie cofa się przed ludzką słabością i chorobą. Wystarczy Jego dotknięcie, Jego słowo i wiara, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”.

W czasie Mszy św. odbyło się posłanie delegacji na Misyjny Synod Dzieci, który odbędzie się 17 września w Warszawie. Diecezję płocką będą reprezentować dzieci z Gralewa i Niedzborza. 

Poza tym połączono się przez Internet z misjonarzami w Brazylii: ks. Markiem Figurskim i ks. Wiesławem Morawskim, którzy pochodzą z diecezji płockiej i od wielu lat pracują na misjach w Ameryce Południowej. Parafia Sońsk jest rodzinną parafią ks. Wiesława Morawskiego. 

Po Mszy św. w kościele parafialnym barwny korowód ze Świętą Rodziną, w tym Maryją jadącą na osiołku, przeszedł do pobliskiej Szkoły Podstawowej. W szkole uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację misyjną o różnych miejscach kultu religijnego na świecie (Fatima, Częstochowa, Guadalupe i inne), przygotował ją ks. wikariusz Wojciech Nikodymczuk. Natomiast s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci opowiedziała o Misyjnym Synodzie Dzieci i przedstawiła jego symbole (logo, hymn). 

Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych zorganizował ks. Bogdan Zalewski, referent ds. misji w diecezji płockiej, który przez 15 lat był misjonarzem a Wenezueli, a obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu. W spotkaniu wzięły udział tylko delegacje z parafii, około stu dzieci z: Sońska, Gąsocina, Łopacina, Gralewa, Niedzborza. W tym roku dzieci zbierały pieniądze dla rówieśników żyjących w Azji Środkowej.  

Gospodarzem spotkania był ks. kan. Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, który jak co roku przygotował „żywą” szopkę Bożonarodzeniową z różnymi zwierzętami.

Po raz pierwszy Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych odbyło się poza Płockiem. W ubiegłym roku wydarzenie zorganizowano on-line.