W Strzygach powstał mural z kard. Stefanem Wyszyńskim i św. Janem Pawłem II

Na murze otaczającym kościół parafialny w Strzygach płockiej powstał mural przedstawiający scenę homagium Prymasa Tysiąclecia po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Jego autorką jest Agnieszka Cieszewska. - Dzięki muralowi otoczenie kościoła w Strzygach staje się  piękną lekcją historii i religii – uważa proboszcz ks. Jarosław Maciej Jastrzębski.

Mural

Rot temu na odnowionym parkanie przy kościele w Strzygach od strony południowej zainstalowano 20 medalionów tajemnic różańcowych. Powstała też myśl, aby z czasem wypełniać parkan rzeźbami, obrazami, malunkami świętych, patronów, wydarzeń religijnych.

Z okazji zbliżającej się beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w parafii postanowiono wykorzystać przestrzeń na murze, aby uwiecznić scenę homagium (rodzaju hołdu) Prymasa Tysiąclecia po wyborze Karola Wojtyły na papieża, w dniu rozpoczęcia pontyfikatu.

- Mural o rozmiarach 180 cm na 165 cm namalowany został naprzeciw głównego wejścia do kościoła. W wykorzystaniem farb akrylowych i werniksu wykonała go Agnieszka Cieszewska z Płońska. Sponsorami muralu są parafianie Magdalena i Sławomir Stoccy ze Strzyg. Mural został poświęcony przez gościa z Płocka – ks. dr. Wojciecha Kućkę, dyrektora wydziału ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej Płockiej, wykładowcę w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku – relacjonuje ks. Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz parafii św. Stanisława BM w Strzygach.

Dodaje, że dzięki muralowi otoczenie kościoła staje się piękną lekcją historii i religii: - Wiele osób fotografuje się przy muralu. Poza tym do Strzyg są planowane szkolne wycieczki z okolicznych miejscowości, śladami kard. Wyszyńskiego, w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nasz mural, opowiadający o dwóch filarach Kościoła katolickiego: Prymasie i Papieżu - może przemawiać do przyszłych i obecnych pokoleń, być szkołą życia dla nas wszystkich – uważa proboszcz.

Autorka pracy Agnieszka Cieszewska relacjonuje, że pomysł na mural powstał podczas spaceru wokół kościoła w Strzygach: - Przystępując do malowania miałam wiele obaw, zastanawiałam się, jakie będą warunki pogodowe, czy to się fizycznie uda, czy przedstawiane osoby będą do siebie podobne. Wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Fizyczne zmęczenie było bardzo duże, ale współmierne z satysfakcją po wykonaniu pracy. Namalowanie tego muralu zrodziło we mnie potrzebę odkrywania kard. Stefana Wyszyńskiego jako człowieka, a także poznania jego duchowości - przyznaje malarka – amatorka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę