W Tłuchowie upamiętniono byłych duszpasterzy

W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie 2 sierpnia 2020 r. odsłonięto tablicę poświęconą byłym duszpasterzom, których nagrobki nie zachowały się do współczesności. Tablicę bezinteresownie wykonali parafianie: Marcin Bednarski i Andrzej Rykaczewski. Umieszczona została przy bocznym wejściu do świątyni parafialnej.

Dsc_0633.jpg

„Wszyscy kapłani, zarówno diecezjalni jak i zakonni, pozostawiają po sobie ślady. Są to ślady materialne oraz duchowe. Dzięki ich pracy duszpasterskiej, zaangażowaniu społecznemu oraz czynom patriotycznym wpisali się mocno w dzieje naszej wspólnoty parafialnej. Nie możemy zapomnieć o duchownych, którzy przekazywali i umacniali prawdy wiary katolickiej” - powiedział proboszcz parafii ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski podczas uroczystości poświęcenia pamiątkowej tablicy, dedykowanej czterem tłuchowskim kapłanom.

Ich groby nie przetrwały do czasów obecnych, ale z dokumentów kościelnych wiadomo, iż posługiwali w parafii Tłuchowo i spoczęli w tłuchowskiej ziemi. Byli to: ks. Paweł Sulkowski – zmarł we wrześniu 1788 r., żył 40 lat, w kapłaństwie 15 lat; o. Augustyn Suleński – dominikanin, promotor Bractwa Różańcowego, zmarł w 1819 r., żył 61 lat, w kapłaństwie 35 lat; ks. kan. Tomasz Rościszewski – dziekan dekanatu dobrzyńskiego, zmarł w 1845 r., żył 74 lata, w kapłaństwie 48 lat; ks. Józef Kantorski – zmarł w 1868 r., żył 59 lat, w kapłaństwie 33 lata.

Uroczystość zakończyła się modlitwą za zmarłych kapłanów.


Edyta Gąsiorowska