W Winnicy trwa zbiórka na Biblie dla Chin

1,4 mln egzemplarzy Pisma Świętego zamierza wysłać do Chin parafia Winnica oraz Fundacja Nasza Winnica. To odpowiedź na dzieło podjęte na przełomie lat 70. i 80. XX wieku przez ks. Franciszka Blachnickiego, dzięki któremu Biblie dla Polaków drukowano na zachodzie Europy.

Biblia.jpg

Parafia Winnica i Fundacja Nasza Winnica prowadzi zbiórkę pieniędzy na egzemplarze Biblii dla chińskich chrześcijan. Inicjatorzy akcji policzyli, że jedna Biblia (Stary i Nowy Testament), to koszt około 2 dolarów amerykańskich, czyli około 8 zł.

- Na przełomie lat 70. i 80. dwudziestego wieku z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego protestanci z krajów Europy Zachodniej zebrali pieniądze i wydrukowali 1,4 mln katolickich Biblii, które następnie przekazali katolikom w Polsce. Z wdzięczności za ten dar chcemy przekazać teraz tyle samo egzemplarzy Biblii dla chrześcijan w Chinach, katolików i protestantów. Do katolików trafi Biblia katolicka, do protestantów trafi protestancka – wyjaśnia cel zbiórki ks. Zbigniew P. Maciejewski, proboszcz parafii Winnica.

Dodaje, że pierwsza próba spłacenia długu wdzięczności odbyła się spontanicznie w 2007 r. Zapoczątkowała ją wówczas oazowa wspólnota „Powstań Jeruzalem”, działająca przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Udało się wtedy uzbierać pieniądze na kilka tysięcy egzemplarzy Biblii. Obecna zbiórka, to niejako powrót do akcji po kilkunastu latach przerwy.

Na stronie Fundacji Nasza Winnica znajdują się numery kont bankowych, na które można przelewać pieniądze na Biblie dla Chin.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę