W XX Dzień Papieski parafia Nuna przyjęła relikwie św. Jana Pawła II

W XX Dzień Papieski 11 października 2020 r. w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II. Relikwiarz z kroplą krwi Świętego ks. biskup Roman Marcinkowski przekazał proboszczowi parafii ks. Waldemarowi Marciniakowi: - Niech obecność św. Jana Pawła II przynosi tej wspólnocie błogosławione owoce – życzył biskup senior.

W XX Dniu Papieskim do kościoła parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie zostały wprowadzone relikwie św. Jana Pawła II. Relikwiarz z kroplą krwi Świętego wniosła do świątyni młodzież w otoczeniu dzieci trzymających papieskie chorągiewki, ministrantów i pocztu sztandarowego ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich. Następnie bp Roman Marcinkowski uroczyście przed ołtarzem przekazał relikwie na ręce ks. Waldemara Marciniaka, proboszcza parafii.

„Od dziś wasza parafia, poprzez obecność Ojca świętego w relikwii, ma obok bł. ks. Jerzego Popiełuszki drugiego patrona. Niech jego obecność przynosi błogosławione owoce w życiu waszej wspólnoty. Od tej chwili macie swoistą pamiątkę wielkiego Rodaka, który będzie waszym orędownikiem w niebie” – zaznaczył w homilii bp Marcinkowski.

Biskup senior przypomniał nowatorski pomysł świętego Papieża, jakim było pisanie listów adresowanych do różnych grup i środowisk, na przykład do dzieci, artystów, rodzin, kapłanów. Przyznał, że również jest posiadaczem takiego listu. Dokumenty te nazwał swoistą „skarbnicą myśli Jana Pawła II o służbie Bogu i człowiekowi”.

Tradycyjnie podczas uroczystości wprowadzenia relikwii do parafii odbywa się też ich ucałowanie, jednak z powodu pandemii konieczna była rezygnacja z tego obrzędu.

Relikwie św. Jana Pawła II przywieźli do parafii Nuna wierni, którzy w pielgrzymce udali się po nie do Krakowa. Kroplę krwi Papieża przekazał parafianom z Nuny kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II.

Ich wprowadzenie do parafii w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i 15. rocznicę jego śmierci, stanowiło dla parafii wyróżnienie: „Parafia w Nunie przygotowywała się duchowo do przyjęcia relikwii św. Jana Pawła II. W maju w kościele pokazana została wystawa pt.: «Karol Wojtyła. Narodziny», wypożyczona z Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy. Odbył się też konkurs plastyczny dla dzieci «Święty Jan Paweł II w oczach dzieci» – wystawa prac została zaprezentowana z okazji wprowadzenia relikwii” – przekazał proboszcz ks. Waldemar Marciniak.

W okolicznościowej Eucharystii w Nunie uczestniczył m.in. ks. kan. Tadeusz Pepłoński, dziekan dekanatu Nasielsk, liczna grupa parafian i gości, w tym przedstawiciele samorządu i oświaty. Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dekorowała wszystkich specjalnymi biało-żółtymi, papieskimi kokardkami, przygotowanymi przez panie z parafialnych Kół Żywego Różańca.

Warto przypomnieć, że w 1991 r. Papież Jan Paweł II w Płocku, podczas IV pielgrzymki do ojczyzny poświęcił i na ręce przedstawicieli wsi Nuna przekazał kamień węgielny pod budowę kaplicy w Nunie. Po wielu latach Święty ten staje się obecny w parafii w znaku relikwii, które już na stałe znajdować się będą w kościele pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę