Wakacyjne akcje na terenie Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Obóz jeździecki dla dzieci i młodzieży, warsztaty o roli pszczół dla dorosłych czy nauka języka angielskiego poprzez zabawę dla dzieci - to niektóre zajęcia, które w czasie wakacji organizowane są na terenie Diecezjalnego Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie: - Chcemy aby modlitwa i zajęcia rekreacyjne były czasem wewnętrznego wzrastania i formowania ducha – mówi ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor sanktuarium.

Ratowo_2019_widok_od_zachodu.jpg

Diecezjalne Sanktuarium pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie jest miejscem wielu wakacyjnych akcji, adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Ratujmy Ratowo oraz Stowarzyszeniem Krechowiacy zaprasza uczniów do udziału w kilku przedsięwzięciach.  

- Sanktuarium, któremu patronuje św. Antoni, to miejsce szczególne, ponieważ zgodnie z duchem franciszkańskim otwiera się na różne formy spędzania wolnego czasu w duchu braterstwa i miłości chrześcijańskiej – uważa Ewa Kozłowska-Głębowicz, prezes Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo oraz Bractwa św. Antoniego. – Stąd potrzeba organizacji zajęć, podczas których rozwój duchowy przebiega równolegle z różnymi aktywnościami fizycznymi. Po pandemii zauważyliśmy, że istnieje potrzeba poprawy kondycji fizycznej - podkreśla inicjatorka cyklicznych, wakacyjnych spotkań. 

W lipcu i w sierpniu na terenie sanktuarium i zabytkowego zespołu klasztornego zaplanowano między innymi obóz jeździecki z elementami kawaleryjskimi, naukę języka angielskiego poprzez zabawę, warsztaty o roli pszczół w ekosystemie czy zajęcia z profilaktyki uzależnień, ze zwróceniem uwagi na nowe zagrożenia pt. „Narkotyki, dopalacze oraz inne uzależniacze. Nie! Dziękuję! Nie ryzykuję!”. 

Organizatorzy spotkań starają się realizować holistyczny program rozwoju człowieka: - Mottem wszystkim wakacyjnych przedsięwzięć organizowanych przez ratowskie Sanktuarium są słowa św. Antoniego z Padwy: „Kto swój rozum wzbogaca doświadczeniem, ten czerpie z samego źródła mądrości”. Chcemy, aby różnorodne doświadczenia: modlitwy, nowych umiejętności, poprawy kondycji fizycznej, kontaktu z końmi, wspólnoty, piękna osiemnastowiecznej architektury i przyrody, stały się dla młodych ludzi radosnym czasem nie tylko odpoczynku, ale też wewnętrznego wzrastania i formowania ducha - mówi ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę