Wakacyjne rekolekcje powołaniowe

Klerycka Grupa Powołaniowa i Diecezjalne Centrum Powołań bardzo serdecznie zapraszają młodzież męską (od 16 roku życia) na wakacyjne rekolekcje w dniach 22-27 sierpnia 2022r.

4FBA003D 4BC4 4F3A 991D DB63F3AA8C0B

Rekolekcje odbędą się pod hasłem „Powołani do świętości” w Katolickim Schronisku Młodzieżowym „Frassati” w Krynicy Zdrój. W czasie rekolekcji odwiedzimy takie miejsca jak: sanktuarium na Jasnej Górze, Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem, sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie
i sanktuarium Świętego Krzyża. Nie zabraknie górskich wędrówek na pobliskich szlakach.

Wyjazd spod Wyższego Seminarium Duchownego.

Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, zeszyt, długopis, przybory toaletowe, obuwie i strój odpowiedni do górskich spacerów. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na email:sebastianksm2@gmail.com. W treści należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel i parafię.

Koszt: 200 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę