Warsztaty w Płońsku: konieczna jest permanentna formacja ewangelizatorów

Osoby świeckie i księża, którzy prowadzą w parafiach diecezji płockiej rekolekcje kerygmatyczne, 9 listopada br. wzięli udział w warsztatach, przeprowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty diecezji płockiej. W czasie dyskusji stwierdzono, że konieczne jest permanentne formowanie ewangelizatorów oraz że muszą oni utrzymywać kontakt z parafią także po zakończeniu rekolekcji.

Plonsk.jpg

Spotkanie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku miało na celu podsumowanie dotychczas przeprowadzonych rekolekcji kerygmatycznych w parafiach diecezji. Uczestnicy wysłuchali konferencji oraz wzięli udział w warsztatach o charakterze praktycznym.

„Kościół istnieje dla ewangelizacji. Jezus obiecał, że będzie ze swoimi uczniami. Tchnął na nich swojego Ducha. Zbudował swój Kościół i dał mu misję. Kościół rozwija się dzięki temu, że ta misja jest kontynuowana. Nasza działalność nie jest sprawą prywatną. Odbieramy nakaz od Pana i od Jego Ciała - od Kościoła, jako wezwanie by iść i ewangelizować. Powinniśmy być profesjonalistami” – zaakcentowała dr Iwona Zielonka, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza diecezji płockiej

Dodała, że najbardziej skutecznym i bezpiecznym narzędziem jest projekt „KeKaKo”, czyli: kerygmat, charyzmat, wspólnota - cały czas w jednym cyklu. „KeKaKo”, to definicja Kościoła. Kościół głosi kerygmat, posługując charyzmatami, ale „w funkcji kerygmatu”: fundamentem jest osoba Jezusa Chrystusa.

„Jezus głosił do tłumów, ale formował dwunastu apostołów i nie zadowalał się tym. Chciał by jego uczniowie robili to samo w stosunku do innych. Nie tylko, by pracowali z tłumami, ale formowali osoby zdolne do nauczania innych, które będą ich reprezentowały: czyli chodzi o formowanie kolejnych osób. Kierunek wiedzie od diecezji do parafii i od parafii do diecezji” – powiedziała dyrektor wydziału ds. nowej ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Uczestnicy spotkania wzięli też udział w warsztatach, na które złożyły się: świadectwo kerygmatyczne, modlitwa kerygmatyczna, ewangelizacja indywidualna. Ewangelizatorzy m.in. pisali własne świadectwo, prowadzili modlitwę i ewangelizowali osoby, znajdujące się w różnej sytuacji życiowej i w różnym wieku.

W czasie spotkania dyskutowano także o tym, jak skutecznie tworzyć ewangelizacyjne ekipy parafialne. Stwierdzono, że potrzebne jest wyznaczenie koordynatorów w dekanatach, odpowiedzialnych za ewangelizację: księdza i osoby świeckiej, którzy będą tworzyć „środowisko ewangelizacji”. Konieczne jest też permanentne formowanie ewangelizatorów, bo „ewangelizować uczymy się ewangelizując”.

W programie była też Msza św., której przewodniczył ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, duszpasterz SNE, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia. Poza tym uczestnikom przypomniano program nowej ewangelizacji diecezji płockiej, zawarty w Księdze Synodalnej 43. Synodu diecezjalnego.