Warto zagłosować w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie roku 2021”

Zachęcamy do oddania głosów na dwie nominacje w plebiscycie „Tygodnika Płockiego” - „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie roku 2021”. Chodzi o wystawę „Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku” w Muzeum Diecezjalnym w Płocku (w dziedzinie „Kultura”) oraz na akcję Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” (w dziedzinie „Inicjatywy społeczne i gospodarcze”. Głosy można oddawać sms-em do dnia 14 kwietnia br.

Wystawa JP II

W dorocznym plebiscycie znalazły się dwa wydarzenia ważne dla Kościoła Płockiego. Nominację w kategorii „Inicjatywy społeczne i gospodarcze” - „Pomagamy potrzebującym” (punkt 4) otrzymał m.in. dr Witold J. Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”, Fundacja zorganizowała wypoczynek dla polskich dzieci z Litwy.

Z kolei nominację w kategorii Kultura” otrzymała ekspozycja „Uczył nas wolności Jan Paweł II w Płocku” w Muzeum Diecezjalnym w Płocku (punkt 2). Nominowani zostali : ks. kan. mgr Andrzej Milewski, dyrektor muzeum i mgr Barbara Piotrowska, wicedyrektor muzeum.

Głosy na obie inicjatywy można oddać sms-em do 14 kwietnia br. Dla uczestników głosowania przewidziano nagrody.

Szczegóły znajdują się w „Tygodniku Płockim” oraz w linku:

https://tp.com.pl/artykul/-jak-glosowac-wydarzenie/1273229

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę