Wielki Tydzień w bazylice katedralnej płockiej 2020

Zapraszamy do zapoznania się z planem obrzędów Wielkiego Tygodnia w płockiej bazylice katedralnej. We wszystkich wymienionych uroczystościach będzie można wziąć udział za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, które będzie transmitowało wszystkie liturgie: Płock 104,3 Fm oraz Ciechanów 103,9 Fm, na kanale You Tube KRDP TV oraz na stronie internetowej www.krdp.fm, w zakładce „posłuchaj”.

17880533_1262200523834027_6960626149863988390_o.jpg

Program nabożeństw Wielkiego Tygodnia
w bazylice katedralnej płockiej 

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 5 kwietnia godz. 11.30 – przewodniczy biskup płocki Piotr Libera, koncelebruje biskup pomocniczy Mirosław Milewski;

Wielki Czwartek 9 kwietnia – Msza św. Krzyżma godz. 10.00 - przewodniczy bp Piotr Libera, koncelebruje i homilię wygłosi bp Mirosław Milewski;

Wielki Czwartek 9 kwietnia – Msza Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00 – przewodniczy i homilię wygłosi bp Piotr Libera, koncelebruje bp Mirosław Milewski;

Wielki Piątek 10 kwietnia – Liturgia na cześć Męki Pańskiej godz. 18.00 – przewodniczy i słowo wygłosi bp Piotr Libera, uczestniczy bp Mirosław Milewski;

Wielka Sobota 11 kwietnia – Wigilia Paschalna godz. 20.00 – przewodniczy i słowo wygłosi bp Piotr Libera, koncelebruje bp Mirosław Milewski;

Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 12 kwietnia godz. 6.00 - przewodniczy i homilię wygłosi biskup senior Roman Marcinkowski.

Zachęcamy do udziału w wymienionych uroczystościach za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, które będzie transmitowało wszystkie liturgie: Płock 104,3 Fm oraz Ciechanów 103,9 Fm, na kanale You Tube KRDP TV oraz na stronie internetowej www.krdp.fm, w zakładce „posłuchaj”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę