Wielkopostne Strażackie Zamyślenia 2023

Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz Straży Pożarnych zaprasza w Wielkim Poście na Wielkopostne Strażackie Zamyślenia. Publikujemy ich terminy:

Straż
 1. Gąbin – 5 marca (II Niedziela Wielkiego Postu), godz. 12:00
 2. Przasnysz – 11 marca (sobota przed III niedzielą W. Postu), godz.11:00
 3. Dzierżenin – 12 marca (III Niedziela Wielkiego Postu), godz. 15:00
 4. Sońsk - 26 marca( V Niedziela Wielkiego Postu), godz. 16:00
 5. Strzygi – 18 marca (sobota przed IV niedzielą Wielkiego Postu), godz. 11:00
 6. Orszymowo – 19 marca ( IV Niedziela Wielkiego Postu), godz. 16:00
 7. Malużyn – 19 marca (IV Niedziela Wielkiego Postu), godz. 20:00
 8. Krysk – w czasie Misji św. (22 – 26 marca)
 9. Radzanowo k. Płocka – 26 marca (V Niedziela Wielkiego Postu), godz. 11:30.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę