Wielkopostny dzień skupienia w miejscu męczeństwa płockich biskupów

Sanktuarium św. Katarzyny Aleksandryjskiej i bł. Męczenników Działdowskich: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie (diecezja toruńska), był 16 kwietnia br. miejscem wielkopostnego dnia skupienia pracowników płockich instytucji diecezjalnych. Biskupi, księża, siostry zakonne i świeccy spotkali się w tym miejscu z okazji 20. rocznicy beatyfikacji płockich biskupów męczenników.

Dzialdowo2.jpg

Biskup Płocki Piotr Libera przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej m.in. z udziałem biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego. Pasterz Kościoła płockiego przypomniał swoim współpracownikom, że Działdowo i okolice „przesiąknięte są śmiercią męczeńską wielu tysięcy rodaków, zamordowanych przez brunatny terror”. W miejscowym obozie śmierć ponieśli także płoccy biskupi męczennicy: abp Antoni J. Nowowiejski i bp Leon Wetmański, beatyfikowani 20 lat temu. 

- Oni przelali krew za Boga i za naród polski. Tę ich tajemnicę męczeństwa trzeba zgłębiać, przekładając łaskę męczeństwa na własne życie, w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym – zaznaczył hierarcha.

Zwrócił też uwagę na znajdujący się w świątyni obraz bł. s. Teresy Mieczysławy Kowalskiej, klaryski  kapucynki z Przasnysza w diecezji płockiej. Wstąpiła ona do zakonu klauzurowego, aby zadośćuczynić, dokonać ekspiacji, za komunistyczne poglądy ojca i brata. I w obozie oddała życie za Kościół i ojczyznę.

Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. kan. Marian Ofiara, kustosz sanktuarium w Działdowie, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Płockiej. Zwrócił uwagę na to, że wiara musi być związana z uczynkami. Nie może wierzącym nazywać się ten, kto w życiu kwestionuje chrześcijański system wartości.

- Prześladowani chrześcijanie są „największym skarbem Kościoła”. Pierwsi chrześcijanie budowali Kościół na krwi męczenników. W Działdowie krew niezliczonych pomordowanych stała się posiewem nowych chrześcijan – zaakcentowała kaznodzieja.

Fotorelacja Gość Płocki

Uczestnicy dnia skupienia mieli możliwość odbycia spowiedzi wielkopostnej. Pomodlili się przy symbolicznym grobie biskupów męczenników oraz wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na terenie byłego, niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie. Tragiczną historię tego miejsca przybliżył ks. Marian Ofiara.

W wielkopostnym dniu skupienia w Działdowie wzięło udział kilkadziesiąt osób, duchownych i świeckich - pracowników Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Caritas Diecezji Płockiej, Muzeum Diecezjalnego, płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej i domu biskupiego.

Obóz koncentracyjny w Działdowie (niem. Soldau) istniał w różnych formach podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945. Przeszło przez niego około 30 tysięcy osób, a około 15 tysięcy znalazło tu śmierć. Stanowił również dla wielu więźniów etap pośredni. W obozie zamordowano również 89 osób duchownych (na 285 więzionych w nim osób duchownych i zakonnych), w tym dwóch biskupów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę