Wigilia z bezdomnymi mężczyznami

Biskup płocki Piotr Libera 24 grudnia br. weźmie udział w Wigilii z mieszkańcami Noclegowni dla Mężczyzn, prowadzonej przez Caritas Diecezji Płockiej. W ubiegłym roku spotkanie nie mogło się odbyć z powodu pandemii, w tym roku powrócono do tradycji, ale z zachowaniem zasad sanitarnych. Bezdomne osoby otrzymają także paczki świąteczne.

Opłatek

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sienkiewicza 54, prowadzona przez Caritas Diecezji Płockiej, od lat jest stałym miejscem pomocy dla tych osób. Może w niej nocować około 50 osób. Placówka zapewnia wyżywienie i schronienie dla osób nieposiadających mieszkania z różnych przyczyn losowych. Pensjonariusze, to osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bezdomni korzystający z tego typu pomocy mają zapewnione miejsce noclegowe, a także odzież i środki czystości. Warunkiem pobytu jest trzeźwość, osoby uzależnione od alkoholu są kierowane do zakładów odwykowych.

W Wigilię Bożego Narodzenia, po rocznej przerwie, bezdomni mężczyźni ponownie przełamią się opłatkiem z bp. Piotrem Liberą. Spotkanie  24 grudnia o godzinie 12:00 w lokalu Caritas przy ul. Sienkiewicza 54 organizuje Caritas Diecezji Płockiej. 

- Wigilia jest wyjątkowym dniem w roku, nikt wtedy nie powinien być sam. Dlatego po rocznej przerwie powracamy do tradycji świątecznego spotkania bezdomnych mężczyzn z biskupem płockim Piotrem Liberą. Podzielimy się wzajemnie opłatkiem, złożymy sobie życzenia świąteczne, będziemy  kolędować i usiądziemy do obiadu wigilijnego. Nasi podopieczni zostaną także obdarowani paczkami, będą w nich kosmetyki i słodycze - zapowiada ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas diecezjalnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę