Wiosenny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego ze św. Janem Pawłem II w Płońsku

11 marca 2023 r. odbył się Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich, z udziałem 80 osób. Jest on rozgrywany od 13 lat dwa razy w roku, w obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

Whatsapp Image 2023 03 13 At 14.14.24

Zawodnicy przyjechali na turniej z swoimi rodzicami, kapłanami, katechetami i nauczycielami, z: Płocka, Płońska, Radzyminka, Siedlina, Jeżewa k. Płońska, Bądkowa, Szczytna, Jeżewa k. Sierpca, Bulkowa, Nowych Łubek, Bledzewa, Stachowa, Stróżewa, Szerominka, Złotopolic, Zdunowa, Poczernina, Siedlina, Serocka, Nowego Dworu, Bosewa Starego k. Wyszkowa, Leszczydół k. Wyszkowa i wielu innych miejscowości. 

Sportowej rywalizacji towarzyszyła modlitwa do św. Jana Pawła II, gdy w chwili obecnej tak często podważane jest Jego wielkie dziedzictwo. W czasie turnieju pamiętaliśmy w modlitwie o śp. Krzysztofie Grabowskim, który przez wiele lat służył fachową pomocą sędziowską podczas imprez sportowych organizowanych przez PUKS Maksymilian. 

Turniej rozgrywany był w pięciu kategoriach wiekowych, zarówno dziewcząt jak i chłopców. Wszyscy częstowani byli hot dogami, kawą i herbatą. Rywalizacja sportowa przeprowadzana była według zasady fair play. Obsługą sędziowską i techniczną imprezy zajęli się nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku, harcerze, ks. Zbigniew Sajewski i Adam Rakowski.

Podajemy nazwiska zwycięzców: Lena Wiśniewska Płock, Amelia Ciulińska Płock, Maja Słupecka Nowe Łubki, Julia Sadkowska Nowe Łubki, Maja Stańczak Siedlin; Igor Jóźwiak Nowe Łubki, Nataniel Domała Serock, Oliwier Podolski Bulkowo, Łukasz Krokowski Nowe Łubki, Adrian Kopeć Szczytno.   

Impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Płońsk, Urzędu Gminy Płońsk, Stowarzyszenia Parafiada oraz zaangażowaniu władz klubu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i kalendarze a zwycięzcy poszczególnych kategorii puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę