Wojsko Gedeona ewangelizuje i formuje

„Freedom” to nazwa ostatnich, ale nie jedynych rekolekcji wspólnoty Wojsko Gedeona w ostatnich miesiącach. Co sprawia, że młodzież naszej diecezji tak chętnie podąża drogą, którą wyznaczają weekendowe rekolekcje, cotygodniowe spotkania, comiesięczne Msze dla młodzieży czy cykliczne wieczory chwały? 

096C576E B135 4973 8A20 DE476D763A9A

W miniony weekend (11-13 marca) w sanktuarium św. Antoniego w Ratowie prawie 40 młodych osób uczestniczyło w rekolekcjach „Freedom” związanych z drugim stopniem formacji w Wojsku Gedeona. Rekolekcje „Freedom” – jak podkreśla młodzież – przynoszą łaskę większej wolnościserca, by mogło żyć w zjednoczeniu z Bogiem. Młodzieży towarzyszyli kapłani i klerycy.

Warunkiem uczestnictwa w nich było wcześniejsze przeżycie rekolekcji ewangelizacyjnych „Revolution of Love”, które są propozycją dla młodych osób (najczęściej dla kandydatów do bierzmowania), aby w atmosferze wspólnoty ze swymi rówieśnikami, doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem żyjącym i kochającym ich, a następnie w całkowitej wolności poddali Mu swoje życie jako jedynemu Panu. W ostatnich miesiącach podstawowe prawdy wiary rozważało w ramach „Revolution of Love” ponad trzysta osób.

Ta forma rekolekcji ewangelizacyjnych to zazwyczaj pierwszy moment ożywienia wiary, po którym zaczyna się pogłębianie i pielęgnowanie jej. W jaki sposób? Wiele osób co tydzień uczestniczy w spotkaniach formacyjnych (np. w Ciechanowie, Płocku czy Nasielsku). Inni nie mogą doczekać się comiesięcznej Mszy „Wake up” o niebywałym klimacie (w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w „fatimskiej” w Ciechanowie) albo odbywających się co dwa miesiącewieczorów chwały w ciechanowskiej „Metanoi” (zawsze z jakimiś specjalnie zaproszonymi gośćmi - ostatnio byli to Maja i Krzysztof Sowińscy). Niedawno ponad czterdzieści młodych osób było także wraz z czterema kapłanami na rekolekcyjno-narciarskim wyjeździe w Tatry.

Każda z tych inicjatyw jest propozycją głębszego przeżywania wiary w oparciu o podstawową zasadę obowiązującą w Wojsku Gedeona - „kochaj i walcz” - którą stara się kierować młodzież, jak również dwie pozostałe „gałęzie” wspólnoty -małżeństwa i kapłani. „Zmieniło się moje myślenie oraz patrzenie na różne sytuacje i okoliczności życia, a przede wszystkim to, że w Bogu widzę Tatę” – wyznaje jedna z osób od kilku lat formująca się w Wojsku. To jednocześnie słowa, które może powiedzieć niemalże każdy, kto choć raz skorzystał z wyżej opisanych propozycji dla młodzieży naszej diecezji.

Największe inicjatywy w niedalekiej przyszłości to całodniowe spotkanie dla młodych z całej diecezji „Wake up” w Ciechanowie 28 maja oraz rekolekcje wakacyjne w dniach 27 czerwca – 7 lipca w pięknie położonym Beskidzie Żywieckim. Zapraszamy na te wydarzenia oraz do mediów społecznościowych.

Duszpasterze Wojska Gedeona

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę