Wprowadzenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego do parafii Pniewo

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła przyjęła relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Certyfikat potwierdzający ich wiarygodność pochodzi z 1890 roku: - Tajemnica krzyża jest wpisana w nas, w naszą wiarę i wszystko, co jej dotyczy w naszym życiu – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w dniu parafialnej uroczystości.

283056803 1906367859574492 6036023851032384053 N

Wprowadzenie relikwii Drzewa Krzyża Świętego do parafii Pniewo odbyło się w dniu jej wizytacji pasterskiej. Bp Mirosław Milewski przypomniał, że krzyż Chrystusa został odnaleziony dopiero po roku 313 roku, kiedy to Konstantyn Wielki wydał edykt mediolański, w którym zrównał prawa wszystkich obywateli Cesarstwa Rzymskiego. Chrześcijanie wreszcie mogli wejść na Golgotę, wcześniej zajętą przez pogan. 

- Matka cesarza Konstantyna, świątobliwa Helena, odnalazła tam krzyż i przekazała go synowi, a ten zbudował Bazylikę Grobu Pańskiego, w której tenże krzyż umieścił. Jednak kilka kawałków drzewa św. Helena przywiozła do Rzymu i przekazała papieżowi Sylwestrowi I. Tak relikwie znalazły się w Rzymie, a potem w innych miejscach świata, w tym w Polsce – opowiadał hierarcha. 

Dodał, że relikwie będą przypominać najważniejsze wydarzenie w dziejach historii zbawienia: śmierć Jezusa na krzyżu, a potem Jego zmartwychwstanie: - Krzyż jest znakiem miłości, on daje życie. Tajemnica krzyża jest wpisana w nas, w naszą wiarę i wszystko co jej dotyczy w naszym życiu – głosił biskup pomocniczy z Płocka.  

Relikwie Drzewa Krzyża Świętego znalazły się w parafii Pniewo staraniem jej proboszcza ks. kan. Stanisława Mariańskiego. Towarzyszy im certyfikat datowany na 18 stycznia 1890 roku.

„Zaświadczamy wobec wszystkich czytających ten dokument, że daliśmy, ku większej chwale Boga wszechmogącego i kultu Jego Świętych, małe poświęcone cząstki z Drzewa Najświętszego Krzyża Naszego Pana Jezusa Chrystusa, które, oddzielone od autentycznych świadectw, z szacunkiem umieściliśmy w okrągłej srebrnej szkatułce, zamkniętej kryształem, zawiązanej wewnątrz jedwabnym sznurkiem koloru czerwonego i opatrzonej naszą pieczęcią wytłoczoną w wosku hiszpańskim zabarwionym cynobrem (…)” – można przeczytać w certyfikacie.

Certyfikat podpisał  biskup Porfireone o. Wilhelm Pifferi z Zakonu Eremitów św. Augustyna, prefekt Zakrystii Apostolskiej, prałat domowy Najświętszego Pana i asystent papieskiego tronu. 

Relikwie Drzewa Krzyża Świętego znalazły się w jednej z najstarszych parafii w diecezji płockiej: parafię Pniewo erygował w 1402 roku biskup płocki Jakub z Korzkwi. Znajduje się ona na terenie kurpiowskiej Puszczy Białej, w dekanacie pułtuskim. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę