Wspólnota Krwi Chrystusa modli się o ustanie pandemii

Wierni świeccy, którzy należą do Wspólnoty Krwi Chrystusa w diecezji płockiej, podjęli dzieło codziennej modlitwy o oddalenie pandemii, za chorych, których dotknął Covid-19 oraz za służby medyczne, które pomagają chorym: - Ufamy, że Krew Chrystusa nas uchroni - mówi Danuta Ilińska, animatorka diecezjalna tejże wspólnoty.

Krew-jez.jpg

Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa w diecezji płockiej od 15 października 2020 r. modlą się o ustanie pandemii koronawirusa Sars-Cov-2. Każdego dnia odmawiają w tej intencji Nowennę do Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz modlitwę do św. Kaspra de Bufalo, w której zawarte są m.in. słowa „Wszyscy jesteśmy chorymi w wielkim szpitalu świata”.

„Przyszły takie czasy, że boimy się wychodzić z domu, dlatego też postanowiliśmy rozpocząć systematyczną, codzienną modlitwę o ustanie pandemii. Modlimy się również za personel medyczny, który pomaga chorym, ale też za zmarłych z powodu koronawirusa. Ufamy, że Krew Chrystusa uchroni nas od tego, co najgorsze” – mówi Danuta Ilińska, animatorka diecezjalna Wspólnoty Krwi Chrystusa.   

Wspólnota Krwi Chrystusa w diecezji płockiej już po raz trzeci podejmuje modlitewną akcję w związku z pandemią koronawirusa. Najpierw, w marcu, modlili się po raz pierwszy o ustanie pandemii, od maja do końca lipca codziennie dziękowali za to, że ich modlitwy zostały wysłuchane. Obecnie widzą potrzebę po raz kolejny zwrócić się do Boga za wstawiennictwem św. Kaspra de Bufalo o oddalenie zarazy.   


Wspólnota Krwi Chrystusa, zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego i na podstawie własnego statutu.  Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988 r. W Polsce istnieje od 1981 r. Funkcjonuje jako ruch katolicki, stowarzyszony w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Wspólnota Krwi Chrystusa na terenie Regionu Polskiego działa pod kierownictwem i odpowiedzialnością Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS). Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Częstochowa. Znakiem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum.

Motywem przewodnim życia członków Wspólnoty jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka. Polem misji - głoszenia przesłania miłości Boga - jest własna miejscowość, parafia, rodzina, miejsce pracy, szkoła. Głównym celem  wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa.

Protoplastą wspólnoty jest Kasper de Bufalo (1786-1837) - włoski ksiądz, założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa, święty Kościoła katolickiego. Po odbyciu studiów teologicznych w Rzymie został kapelanem i kanonikiem kościoła św. Marka. Miał zamiar wyjechać na misje, ale papież Pius VII nie zgodził się na jego wyjazd i powierzył mu prowadzenie misji ludowych we Włoszech. Czasy wojen napoleońskich spędził na wygnaniu w północnej Italii i na Korsyce po tym, jak odmówił przysięgi konstytucyjnej. Po upadku cesarstwa wrócił do Rzymu, gdzie głosił misje ludowe z taką gorliwością, że określono je jako „wielkie duchowe trzęsienia ziemi”. Z myślą o tej formie duszpasterskiego oddziaływania założył kongregację męską i żeńską. Zmarł podczas epidemii cholery w 1837 r. Przy jego łożu śmierci przebywali dwaj kapłani: sługa Boży Jan Merlini i św. Wincenty Pallotti, który wysłuchał jego ostatniej spowiedzi. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 28 grudnia, w kalendarzu zgromadzenia przypada na 21 października.

W diecezji płockiej Wspólnota Krwi Chrystusa działa w ośmiu parafiach, liczy około 140 osób. Animatorką diecezjalną jest Danuta Ilińska, a opiekunem duchowym ks. Ryszard Błaszkowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę