Wybrano nowy Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej

W sobotę 20 listopada br. w DDM Studnia w Płocku odbył się XXVII zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. Podczas spotkania druhny i druhowie wybrali nowy Zarząd stowarzyszenia. W trakcie przedpołudniowej części spotkania KSM-owicze zaprezentowali m.in. sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie sekcji modlitewnej. Przedstawiono także plan działania na najbliższy rok.

Ksm

W samo południe uczestnicy spotkania zgromadzili się na modlitwie. Tuż po Aniele Pańskim rozpoczęła się Msza Święta. Podczas homilii ks. Michał Fordubiński asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej mówił o poszukiwaniu światła do działania na rzecz KSM-u tak, by ta praca każdemu z nas dawała siłę.

- Pan Jezus daje obraz przyszłego świata. Jeśli człowiek pozna prawdę, to musi tę prawdę dopasować do swojego sumienia. To jest program na kolejne lata służby w KSM, słuchać swojego sumienia, pamiętać, by nasze sumienie, które jest darem do Pana Boga, tak głośno do nas mówiło, żebyśmy chcieli słuchać i zmieniać siebie dla Pana Boga – powiedział ks. Michał Fordubiński.    

Po Mszy Świętej i wspólnym obiedzie rozpoczęła się druga część obrad, w trakcie której odbyły się wybory do Zarządu KSM DP. W głosowaniu tajnym kandydatami na prezesa zostali: Anna Błazińska, Katarzyna Kacprzak, Julita Więcław. O wyborze prezesa zdecyduje biskup płocki Piotr Libera. Jeden z kandydatów na prezesa zostanie jego zastępcą, a drugi będzie delegatem na Krajową Radę KSM.

Ponadto w skład zarządu wejdą: Natalia Kowalska, Jakub Jatkowski, Martyna Ostrowska, Marta Banaś. Diecezjalną Komisję Rewizyjną utworzyli: Olga Błażejewska (przewodnicząca), Stella Kruszyńska, Sylwia Kruszyńska. Na zakończenie spotkania podziękowano ustępującym członkom Zarządu KSM DP.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP