Wystawa „Aniołowie w ikonie” w Muzeum Diecezjalnym

W Muzeum Diecezjalnym w Płocku oglądać można wystawę „Aniołowie w ikonie”. Składają się na nią prace powstałe z artystycznej i merytorycznej inspiracji Pracowni Ikonograficznej Katarzyny Kobuszewskiej. Wystawa ta wieńczy cykl „Rok w ikonie”.

Anioly Ikony
foto: A. Małecka/Foto Gość

Na wystawie „Aniołowie w ikonie” znalazły się różne przedstawienia aniołów. Autorami prac są osoby skupione wokół Pracowni Ikonograficznej Katarzyny Kobuszewskiej: Piotr Chrol, Anna Opalińska, Emilia Dolińska, Aleksandra Kozakiewicz, Agnieszka Kołodziejska, Radosław Sierandt.

- Wszystkie prezentowane na wystawie ikony, choć niekiedy różnią się stylem, zostały wykonane zgodnie z wielowiekową tradycją: na deskach ze szpongami, w jednej technice tempery jajowej, dającej gwarancję trwałości. W większości ikon autorzy zastosowali złoto, nanoszone w różnych technikach. Podziwiamy naszych aniołów, ale też prosimy o opiekę naszych Aniołów Stróżów – mówiła Katarzyna Kobuszewska.

Wystawa z aniołami kończy cyk „Rok z ikoną”, prezentowany w Muzeum Diecezjalnym. Częściowo odbywał się on w warunkach pandemicznych, ale mimo to budził duże zainteresowanie. Zwiedzający chętnie zatrzymywali się na dłużej przy poszczególnym ikonach, kontemplowali je, a być może także modlili się przy nich.

Wystawę czasową „Aniołowie w ikonie” oglądać można do 27 listopada.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę