Wystawa o miejscu męczeństwa biskupów płockich w Przasnyszu

„Soldau – utajony ośrodek zagłady. Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej” – to tytuł wystawy, którą oglądać można w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. W Działdowie w 1941 roku męczeńską śmierć ponieśli pasterze Kościoła płockiego: abp Antoni Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański, beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku.

Nowowiejski5.jpg

Wystawa „Soldau - utajony ośrodek zagłady. Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej” pokazuje dzieje zapomnianego miejsca kaźni, jakim były niemieckie obozy w Działdowie (niem. Soldau) – mieście na dawnym pograniczu Prus i polskiego Mazowsza. Konzentrationslager Soldau powstał na przełomie lat 1939 i 1940. Zajmował około 8 ha powierzchni, do roku 1945 przewinęło się przez niego około 30 tys. ludzi.

Obóz (w czasie funkcjonowania Niemcy zmieniali jego charakter, stąd w tytule wystawy pojawia się liczba mnoga „obozy”) powstał w celu planowej eksterminacji polskiej elity narodowej. Więziono w nim m.in. polskich działaczy społecznych, przedstawicieli inteligencji, ziemiaństwa i duchowieństwa. Połowa więźniów nie przeżyła, na skutek wyniszczających warunków życia w obozie, epidemii tyfusu, tortur i masowych rozstrzeliwań. Ofiary grzebano na terenie obozu oraz w okolicznych miejscowościach i lasach. Po wojnie dokonano tylko częściowych ekshumacji szczątków.

Wśród ofiar obozu było m.in. 88 duchownych, w tym biskup płocki bł. abp Antoni Julian Nowowiejski i biskup pomocniczy tej diecezji bł. bp. Leon Wetmański. Zostali oni aresztowani przez Niemców w 1940 r. Najpierw od 28 lutego 1940 r. do 6 marca 1941 r. byli internowani w Słupnie koło Płocka, następnie więzieni w piwnicy budynku obecnego ratusza w Płocku, a później przewiezieni do Działdowa.

Abp Nowowiejski zmarł śmiercią męczeńską prawdopodobnie 28 maja 1941 r., mając 83 lata, 60 lat kapłaństwa i 33 lata biskupstwa. Do dziś nie ustalono miejsca jego spoczynku. Bp Wetmański zginął prawdopodobnie 10 października 1941 r. Dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II ogłosił obu biskupów Kościoła płockiego błogosławionymi, a abp. Nowowiejskiego postawił na czele 108 beatyfikowanych męczenników II wojny światowej.

W Działdowie jedną z ulic na część pomordowanych więźniów w obozie koncentracyjnym KL Soldau nazwano ulicą Męczenników. Od czerwca 2010 r. patronami miasta (obok św. Katarzyny Aleksandryjskiej) są także płoccy biskupi męczennicy.

Ekspozycja „Soldau - utajony ośrodek zagłady. Niemieckie obozy w Działdowie w latach II wojny światowej” składa się z 36 plansz. Przedstawia zdjęcia, dokumenty i relacje świadków, które pochodzą ze zbiorów IPN, Fundacji Fort III Pomiechówek, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz archiwów prywatnych.

Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Pogranicza w Działdowie. Można ją zwiedzać w Muzeum Historycznym w Przasnyszu do 31 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę