Wystawa o misjonarzach z diecezji płockiej w Muzeum Diecezjalnym

Sylwetki i pracę misjonarzy pochodzących z diecezji płockiej można poznać na wystawie w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym pokazano na niej, jak trudna bywa ich posługa: „O misjonarzach mało się mówi w diecezji, a przecież oni ofiarnie głoszą Ewangelię słowem i czynem” – komentował ks. Bogdan Zalewski, były misjonarz w Wenezueli.

14-img_8712.jpg

Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku podczas otwarcia wystawy 5 października br. zaznaczyła, że w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym rozbudowano dotychczas istniejącą stałą wystawę misyjną o biogramy księży, którzy bądź wciąż pracują na świecie na misjach, bądź po wielu latach powrócili do diecezji.

„Na wystawie umieściliśmy pamiątki, fotografie i wspomnienia księży misjonarzy z różnych stron świata. Są tam także informacje o misyjnych dziełach diecezji płockiej na przykład studni, którą w ufundowali Kamerunie wierni z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku” – zwróciła uwagę współorganizatorka wystawy.

Przypomniała także, że początkiem systematycznej pracy w Kościele polskim na rzecz koordynacji dzieła misyjnego było powołanie w 1967 roku Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W kolejnych latach powstawały także inne gremia, w tym MIVA Polska (Mission Vehicle Association), zajmującą się pomocą misjonarzom w zakupie środków transportu, Dzieło Pomocy „Ad Gentes” (do narodów), które zajmuje się wspieraniem projektów misyjnych czy Papieskie Dzieła Misyjne.

„Aktualnie na świecie pracuje na misjach 1.903 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 99 rajach na 5 kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Ameryce Łacińskiej na Karaibach – 766 osób. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia – 238, Boliwa – 122, Argentyna – 119, Peru – 57 i Paragwaj – 44” – wymieniła Barbara Piotrowska.

Z kolei ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, proboszcz parafii Rokicie, przypomniał, że z diecezji płockiej pochodzi 31 misjonarzy - diecezjalnych i zakonnych, w tym 9 księży diecezjalnych.

„Misje to dzieło nas wszystkich, to wsparcie duchowe i materialne, jakiego potrzebują misjonarze. Misjonarz, to również świadek i ambasador Polski i polskości, jest znakiem łączności z ojczyzną przodków. Ja byłem na przykład w Wenezueli nauczycielem języka polskiego dla dzieci potomków Polaków, którzy przed laty opuścili nasz kraj. Ale misjonarze to też ci, którzy zeszli na margines życia w diecezji, mało się o nich mówi, a przecież oddają się ofiarnie głoszeniu Ewangelii. Ich praca jest bardzo ważna, bo Kościół ze swej natury jest misyjny” - stwierdził były misjonarz i współautor wystawy.

Na wystawie przedstawiono m.in. sylwetki obecnych misjonarzy. Są to: ks. Wiesław Morawski (od 1972 roku w Brazylii), ks. Marek Bruliński (od 1989 roku w Peru), ks. Zbigniew Rembała (od 1994 roku w Peru), ks. Marek Figurski (wyjechał do Brazylii po roku 2000), ks. Adam Pergół (od 2001 roku w Zambii), ks. Rafał Krawczyk (od 2007 roku w Rosji), ks. Paweł Sprusiński (od 2009 roku w Peru), ks. Jarosław Tomaszewski (od 2014 roku w Urugwaju), ks. Krzysztof Krawczak (od 2015 roku w Kazachstanie).