X Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku – „I ślubuję Ci”

- Czas, aby nieść radość Zmartwychwstałego, a nie narzekać na sekularyzm - powiedział ks. biskup Piotr Libera w katedrze płockiej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i podczas Diecezjalnego Święta Rodziny (5 czerwca 2022 r.). Po Mszy św. ulicami Płocka przeszedł kilkusetosobowy X Marsz dla Życia i Rodziny, z udziałem rodzin z diecezji. Był też piknik rodzinny w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego.

Marsz dla Życia i Rodziny 2022
plock.gosc.pl

Bp Piotr Libera w homilii zaznaczył, że Paraklet, Duch Święty posłanym przez Boga, dokonał zmiany w apostołach: wyrwał z wygody, nauczył marzyć, obdarzył nową młodością.Przekształcił serce Piotra w serce tego, któremu wybaczono, a Pawła z funkcjonariusza kultu i prześladowcy uczynił pełnym wdzięczności głosicielem Dobrej Nowiny.

- To się wydarzało i wciąż wydarza! Nawet w najbardziej mrocznych czasach Duch wzbudzał i wzbudza najwspanialsze przykłady świętości! Wciąż dzieje się tak, jak wtedy, gdy w rodzinie rodzi się dziecko. Rozbija zorganizowany plan dnia, sprawia, że nie można się wyspać, że każdy jego płacz przyprawia o palpitacje serca. A przecież przynosi radość, odnawia życie rodziny, umacnia miłość - podkreślił bp Libera.

Biskup powiedział też, że „ci, którzy żyją według ciała” ze szczególną siłą godzą w delikatną tkankę ludzkiej płciowości, w niosącą szczęście płodną miłość mężczyzny i kobiety,w wierne, sakramentalne małżeństwo, w dającą schronienie i ciepło rodzinę, w wychowanie do wiary, odpowiedzialności i miłości Ojczyzny.

Przekazał, że od 96 do 85 procent polskich maturzystów uznaje rodzinę za wartość bardzo ważną w swoim życiu. Blisko 94 procent badanych dorosłych Polaków uznaje rodzinę za sprawę ważną w życiu. Jednak ta rodzina przestaje być budowana na dotychczasowymfundamencie: udział we Mszy św. niedzielnej deklaruje obecnie tylko 23 procent młodych Polaków, a niemal połowa młodych kobiet wzięła udział w manifestacjach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, w którym broni się prawa do narodzenia dzieci niepełnosprawnych.

Zdaniem bp. Libery bardzo ważne jest w tych sprawach świadectwo. Paraklet coraz wyraźniej wskazuje, że nadszedł czas bardziej radosnego głoszenia Ewangelii niż walki z pogaństwem. Czas, aby nieść radość Zmartwychwstałego, a nie narzekać na sekularyzm.

- Lekarstwo na zewsząd sączącą się próżność, pogoń za lajkami, młody człowiek znajdzie dzisiaj tylko w naszej prostocie. Antidotum na wszechobecną erotyzację - w ukazywanych mu wzorach i radości ojca z piękna matki i matki z męskości ojca. Odpowiedź na materializm i agresję - w rodzinnej szkole duchowości i miłości. Receptę na wszechobecną kulturę tymczasowości – w świadectwie, że to, co przyrzekamy „na całe życie” zobowiązuje do rozwijania prawdziwej, wiernej miłości, a nie do prowizorki entuzjazmu czy zadyszki oczarowania – zaakcentował kaznodzieja.

Po Mszy św. spod katedry wyruszył około 700-osobowy X Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „I ślubuję Ci”. Na czele niesiona była 20-metrowa flaga Polski. Marsz przeszedł ulicami miasta na teren  Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich. Największa, bo 40-osobowa delegacja przyjechała na marsz z parafii Rogowo wraz z proboszczem ks. kan. Markiem Zacieskim. Swoich reprezentantów na Diecezjalne Święto Rodziny do Płocka przysłało 100 parafii z diecezji.  

W ogrodach seminaryjnych odbył się piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Były m.in. aranżowane zabawy i konkursy dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kiermasze, koncerty zespołu „Moja Rodzina” z Glinojecka i Gminnej Orkiestry Dętej ze Starej Białej. Nie zabrakło też gorącej zupy czy kiełbasek z rożna.

Ponadto wręczono statuetki „Amicus Familae” (Przyjaciel Rodziny)  za wybitne zasługi na rzecz małżeństw i rodzin, szerzenie kultury i cywilizacji życia oraz pomoc polskim rodzinom za granicą.

Otrzymali je: Marzenna i Grzegorz Matkowscy z Płocka, którzy prowadzą Rodzinny Dom Dziecka, Katarzyna Brusk-Zaręba, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej za inicjatywę „Rodzina to skarb”, przedsiębiorca Jarosław Karpiński z Płocka, Kazimierz Kapera, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, senator Marek Martynowski i Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Diecezjalne Święto Rodziny zwieńczyło trzydniowe obchody związane z zakończeniem Roku „Rodzina Amoris laetitia”. Głównymi organizatorami byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z prezesem dr. Witoldem J. Wybultem oraz dwa wydziały Kurii Diecezjalnej: wydział ds. rodzin z dyrektorem ks. dr. Wojciechem Kućką (zarazem diecezjalnym duszpasterzem rodzin) i wydział duszpasterski z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim.

Wydarzenie udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu: PGNiG, PERN, POKiS, Diecezjalnego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę