X Ratowskie Spotkania Patriotyczne

X Ratowskie Spotkania Patriotyczne odbyły się 27 września 2020 r. na terenie Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie. Ich tematem był patriotyzm w ujęciu chrześcijańskim, wobec szybko postępujących przemian kulturowych. W programie znalazł się koncert, pokazy musztry oraz rekonstrukcja potyczki kawaleryjskiej z 1920 roku. Spotkania zainaugurowano Mszą św. dla pielgrzymów z diecezji i z Polski.

Ratowo.jpg

Mszy św. w intencji obrońców Ojczyzny z 1920 roku przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie. Przypomniał, że sto lat temu wróg niszczył Polskę militarnie, ale też dopuszczał się potwornych zbrodni na ludności cywilnej. Jednak siła ducha polskich obrońców, determinacja i patriotyzm traktowany jako zadanie do wykonania, zmienił bieg historii.

„Tylko chrześcijański, głęboko humanistyczny wymiar patriotyzmu może dać współczesnemu człowiekowi poczucie dumy z dziedzictwa przodków, a jednocześnie uchronić go przed pułapką nacjonalizmu. Bądźmy otwarci na innych, szanujmy każdego człowieka, ale jednocześnie nie ulegajmy bezmyślnie modom na indywidualizm, rozumiany jako swoista bezpaństwowość. Opowiadajmy o przeszłości swoich rodzin, naszych «małych Ojczyzn», całego kraju, traktując te opowieści jako budowanie wspólnoty” – zaznaczył kaznodzieja.

Ks. Bogdan Pawłowski poprosił, aby wspominać bohaterów, którzy w nieludzkich czasach wzorowo wykonywali niezwykle trudne zadania z patriotyzmu. Niech ich przykłady będą inspiracją, jak wykonywać obecnie, w czasie pokoju, a jednocześnie postępującego relatywizmu wartości: „Bądźmy bohaterami swojego czasu” - zaapelował ks. rektor

W programie był także koncert patriotyczno-religijny pt. „Śpiewajmy pamięć o tych dniach”, w którym wystąpili Marta i Paweł Stawińscy z Mławy. Miłośnicy musztry kawaleryjskiej mogli ją zobaczyć w wykonaniu spadkobierców tradycji 2. Szwadronu Mławskiego 4. Pułku Ułanów Zaniemieńskich oraz 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Zaprezentowano też widowisko plenerowe „Ratowo 1920”, nawiązujące do potyczek wojny polsko-bolszewickiej, które rozegrały się w okolicach Ratowa wiosną 1920 roku.

Uczestniczyły w nim liczne grupy rekonstrukcyjne m.in. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. hetmana Lwa Sapiehy, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Historycznej im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich „Krechowiacy”, Stowarzyszenie Cywile z Mławy, rekonstruktorzy ze stajni „Tarpan” w barwach 2. Szwadronu Mławskiego, spadkobiercy 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich z Wrocławia, 14. Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza oraz rekonstruktorzy z zespołu szkół w Radzanowie.

W X Ratowskich Spotkaniach Patriotycznych uczestniczyli m.in. pielgrzymi z diecezji płockiej i z Polski oraz członkowie Bractwa św. Antoniego. Patronował im biskup płocki Piotr Libera.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę