XI Orszak Trzech Króli w Płocku – 6 stycznia 2022 roku

XI Orszak Trzech Króli w Płocku rozpocznie się 6 stycznia 2022 r. o godz. 11:00 na Starym Rynku przed Ratuszem w Płocku. Orszak ruszy po modlitwie „Anioł Pański”, którą poprowadzi ks. biskup Piotr Libera. Przejdzie ulicami Bielską i Jachowicza - do kościoła parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku.

Plakat Otk 2022

O godzinie 12:00 Mszy św. będzie przewodniczył ks. biskup Piotr Libera, natomiast homilię wygłosi ks. biskup Mirosław Milewski. W koncelebrze weźmie udział także ks. biskup Roman Marcinkowski.

Wydarzeniem towarzyszącym Orszakowi jest Konkurs na wykonanie rodzinnej szopki Bożonarodzeniowej, koordynowany przez s. Dominikę Dudzik z wydziału katechetycznego płockiej Kurii Diecezjalnej.

XI Orszak Trzech Króli w Płocku patronatem objęli: biskup płocki Piotr Libera, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę