XI Zaduszki Strażackie w Płocku

Około stu strażaków wzięło udział w XI Zaduszkach Strażackich, które odbyły się 14 listopada br. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Wspólnie modlono się w intencji zmarłych druhen i druhów: - Za wszystkim, co dzieje się w życiu, stoi Bóg. Warto być przygotowanym do ostatecznego spotkania z Nim – powiedział  ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej w Płocku, wykładowca akademicki.

Znicz.jpg

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. mgr Roman Bagiński, kapelan straży pożarnych w powiecie płockim, ekonom diecezji płockiej. Kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej, wykładowca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.      

Kaznodzieja powiedział, że każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu „doświadcza piekła, ma do czynienia z czyśćcem, może czasami także dotknąć nieba”. Takie sytuacje stanowią część ludzkiego życia. 

 - Kiedy przychodzicie do Chrystusa, który jest Królem czasu i historii, gdy myślicie o przemijaniu, nosicie w swojej pamięci twarze i nazwiska konkretnych zmarłych druhów strażaków, wierzycie, że piekło, czyściec i niebo nie są dziełem przypadku. Za tym wszystkim, co dzieje się w życiu - stoi Bóg. To On ostatecznie, przez swoją opatrzność, rządzi historią i światem. Myślicie o tym, gdy stoicie nad grobami strażaków, gdy na cmentarzach parafialnych budujecie miejsca pamięci czy tablice z nazwiskami zmarłych. Wy o nich pamiętacie, ale pamięta o nich także Bóg – podkreślił ks. Wojciech Kućko.

Dodał, że doświadczenie przemijania i odchodzenia pokazuje, że nie wszystko w życiu zależy od człowieka, nie wszystko uda się zrealizować, nie każda akcja strażacka, nawet najlepiej przygotowana, potoczy się tak, jak należy. W takich momentach człowiek doświadcza potrzeby zwrócenia się do Boga, który jest większy od „piekieł i czyśćców doznawanych na ziemi”.

Duszpasterz zaznaczył, że przez różne sytuacje i wydarzenia trzeba zbliżać się do Boga. Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość wyboru, co jest wpisane w rozum, ale też w wolę. W wytrwaniu przy Bogu pomaga modlitwa, która kształtuje wolę człowieka.

Ks. dr Wojciech Kućko przytoczył też dane, z których wynika, że coraz mniej ludzi myśli o śmierci, a przeważająca liczba osób chciałaby umrzeć nagle. Ludzie nie chcą mieć czasu, aby przygotować się do spotkania z Bogiem, żeby wcześniej przyjąć sakrament pokuty i Komunię św.: - Gdy słychać syrenę strażacką, ktoś może umierać. Niech ten sygnał przypomina także wam, abyście i wy byli przygotowani na śmierć, bo przecież z wyjazdu na akcję można nie wrócić – zaznaczył teolog.

Podczas Mszy św. w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Gąbina, która dała także krótki koncert.

W spotkaniu modlitewnym uczestniczyło około stu strażaków, obecne były strażackie poczty sztandarowe, zakładowe, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele parlamentu i władz strażackich.   

XI Zaduszki Strażackie odbyły się po raz kolejny z inicjatywy ks. kan. dr Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego kapelana straży pożarnych.