XIII Diecezjalne Zaduszki Strażackie

Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu diecezji płockiej wzięli udział w XIII Diecezjalnych Zaduszkach Strażackich, które odbyły się 19 listopada 2023 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku: - Nasze życie powinno być służbą, czyli stawaniem się darem, dla Niego i dla ludzi - zwrócił się do druhów ks. biskup Szymon Stułkowski.

Zaduszki
foto: Starostwo Płockie/facebook

W czasie Mszy św. w kościele św. Dominika w Płocku modlono się za zmarłych strażaków. Nazwiska druhów, którzy odeszli do domu Ojca w ciągu minionych dwóch lat odczytał Hilary Januszczyk, prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Bp Szymon Stułkowski w homilii podziękował strażakom za to, że „w swojej codzienności są blisko Kościoła”. Przywołując Ewangelię (Mt 25,14-30) podkreślił, że podstawowym talentem, który Bóg dał człowiekowi, jest życie, ale w tym talencie jest wiele innych talentów, w tym służba. 

- Strażakom nie trzeba tłumaczyć, co to jest służba. To jest wasze powołanie. Na służbę jesteśmy powołani wszyscy, niezależnie od stanu, płci, zawodu, życia w małżeństwie czy samotnie. Pan Bóg chce, żebyśmy nasze życie realizowali jako służbę, czyli stanie się darem, dla Niego i dla ludzi - zaakcentował duchowny. 

Dodał, że strażacy wybrali „specyficzną drogę realizacji tego talentu”. Mają służyć nie tylko wtedy, kiedy jest akcja ratownicza, ale też w codzienności, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, sąsiadów, „tam gdzie toczy się życie i gdzie dojrzewają do świętości”. Zaznaczył, że takie samo powołanie do służby mają kapłani: też mają stawać się darem dla Boga i dla ludzi. 

Biskup podkreślił, że człowiek z przypowieści, który nie pomnożył swojego daru, zrobił to z jednego powodu - bał się. Przeszkodą w realizowaniu powołania do służby może być lęk. Owszem, mówi się, że człowiek ma pielęgnować bojaźń Bożą, ale ona nie jest lękiem przed Panem Bogiem. 

- Lęk paraliżuje człowieka, a was charakteryzuje odwaga i gotowość wejścia w niebezpieczną sytuację, a nawet oddanie życia. Bojaźń Boża jest miłością Pana Boga, okazywaniem Mu szacunku, a lęk przed Bogiem paraliżuje człowieka. Przypowieść o talentach uczy, żebyśmy bez lęku stawali przed Bogiem, bo On nas kocha i strzeże - uważał bp Stułkowski. 

Życzył druhom ze Straży Pożarnych, żeby w swoim zawodzie, w swojej misji strażackiej potrafili realizować powołanie do służby, a w przyszłości aby „byli na wiecznej służbie u Pana Boga”.

W XIII Zaduszkach Strażackich uczestniczyli strażacy z różnych jednostek w diecezji płockiej, a także ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz Straży Pożarnych i ks. kan. mgr Roman Bagiński, duszpasterz strażaków w powiecie płockim. Zespół Tłuchowianie z Tłuchowa zaprezentował krótkie koncerty (przed i po Mszy św.) oraz zapewnił oprawę muzyczną Mszy św. 

Diecezjalne Zaduszki Strażackie organizowane są z inicjatywy ks. kan. dr. Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego duszpasterza strażaków, w listopadzie, po uroczystości Wszystkich Świętych. Pełnią funkcję formacyjną i integracyjną. Od lat odbywają się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (na „Górkach”) dzięki gościnności ojców klaretynów i proboszcza parafii o. Marcina Kowalewskiego CMF.