XIV Pielgrzymka rowerowa „Śląskie sanktuaria” – 26 czerwca – 2 lipca 2023 r.

Miejscem docelowym tegorocznej, czternastej już Pielgrzymki rowerowej jest Skoczów. Słynie on z kopii obrazu MB Pompejańskiej („Polskie Pompeje”). Jest także miejscem narodzin św. Jana Sarkandra. Tutaj był także podczas jednej z pielgrzymek Jan Paweł II, odprawił Mszę św. dziękczynną za kanonizację św. Jana Sarkandra. Dzień wcześniej św. Jan Paweł II kanonizował w Ołomuńcu (Morawy) św. Jana Sarkandra.

Rower.jpg

Patronem tegorocznej Pielgrzymki jest więc św. Jan., a słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Skoczowie „Musicie być mocni w wierze!” jej hasłem przewodnim.  Tegoroczna trasa podzielona jest na 3 etapy. Pierwszy wiedzie na Jasną Górę. Z Częstochowy pojedziemy do miejsca narodzin św. Jana Sarkandra – Skoczowa. Pielgrzymka zakończy się w Ołomuńcu, miejscu kanonizacja św. Jana.

Po drodze rowerzyści zwiedzą kilka innych śląskich sanktuariów: Gidle, Jasna Góra, Piekary Śląskie, Pszów, Turza Śląska. Szczegółowe informacje o Pielgrzymce u ks. Pawła Czarneckiego i ks. Sebastiana Pakulskiego – tel. 661 397 792.