XIV Przedszkolny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Płocku

Dzieci z płockich przedszkoli wzięły udział w XIV Przedszkolnym Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, dedykowanym św. Janowi Pawłowi II. Koncert odbył się 14 listopada br. w bazylice katedralnej. Obecny na festiwalu ks. biskup Roman Marcinkowski powiedział dzieciom, że ich śpiew, to „prezent dla św. Jana Pawła II”.

74444116_2509247909195370_5271051785711124480_n.jpg

W XIV Przedszkolnym Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, dedykowanym św. Janowi Pawłowi II, wzięły udział dzieci z kilkunastu przedszkoli w mieście. W repertuarze były piosenki religijne i patriotyczne. Nie zabrakło słynnej papieskiej „Barki”, piosenki zespołu Arka Noego „Nie lękaj się”, „Jak odnaleźć mam Chrystusa” czy patriotycznych utworów pt. „Warszawskie dzieci”, „Deszcz jesienny”, „Polskie kwiaty”.

Repertuar, aranżacje i stroje były dziełem nauczycielek oraz rodziców. Dzieci śpiewały piosenki z wielkim zaangażowaniem, każda z grup przedszkolnych w nagrodę otrzymała kalendarz i słodycze. Było też pamiątkowe zdjęcie przy portrecie św. Jana Pawła II.

Uczestniczący w festiwalu biskup senior Roman Marcinkowski powiedział dzieciom, że „swoim pięknym śpiewem zrobiły prezent Janowi Pawłowi II”. Podziękował też inicjatorom przeglądu, że konsekwentnie dotrzymują obietnicy danej Papieżowi w 2005 roku, już po jego śmierci, aby pamiętać o nim właśnie poprzez śpiew piosenek religijnych.

„Dziękuję wam za wytrwałość. To wspaniały, wielki dar dla Ojca świętego” – podkreślił bp Marcinkowski. Zacytował też jedną z piosenek, aby dzieci, które wierzą w Boga – „nie lękały się niczego”.

Romana Załęska, dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku „Pod Aniołami”, które jest organizatorem przeglądu, podziękowała za wspieranie tego wydarzenia przez wiele osób, a także zaprosiła na nie za rok – w roku 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Natomiast proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski zaznaczył, że takie spotkania „kształtują młode pokolenie”.

Przedszkolny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej odbył się w Płocku już po raz czternasty, pod honorowym patronatem bp. Romana Marcinkowskiego. Każdego roku jego celem jest m.in. oddanie hołdu Papieżowi Janowi Pawłowi II. W repertuarze przedszkolaków znajdują się piosenki, które są wyrazem dziękczynienia za pontyfikat Papieża Polaka.

Organizatorem wydarzenia była Romana Załęska, dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku „Pod Aniołami” wraz z radą pedagogiczną. Wsparcia udzieliły: wydział edukacji Urzędu Miasta Płocka, parafie katedralna pw. św. Zygmunta i św. Jana Chrzciciela w Płocku oraz ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.

Nagłośnienia użyczył Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę