XXI Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

17 października 2020 r. w Płońsku odbył się Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. W turnieju wzięło udział 101 osób. Turniej rozgrywany jest dwukrotnie każdego roku, od 11 lat, na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

Turniej.jpg

Zawodnicy przyjechali na turniej z Płocka, Radzyminka, Siedlina, Nowego Dworu, Jeżewa k. Płońska, Bądkowa, Szczytna, Gralewa, Uniecka, Pilitowa, Bulkowa, Nowych Łubek, Bledzewa,  Stachowa, Stróżewa, Szerominka, Złotopolic, Płońska i wielu innych miejscowości. Towarzyszyli im rodzice, kapłani, katecheci i nauczyciele. Sportowej rywalizacji towarzyszyła modlitwa do  św. Jana Pawła II.

Z powodu pandemii zachowane zostały wszelkie środki ostrożności. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy poszczególnych kategorii puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy częstowani byli kanapkami, kawą, herbatą i napojami. Rywalizacja sportowa przeprowadzana była według zasad fair play. Obsługę sędziowską imprezy zajęła się Iwona Giedrojć - nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku, Adam Rakowski, Krzysztof Grabowski oraz ks. Zbigniew Sajewski.

Impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Płońsk, Urzędowi Gminy Płońsk, Stowarzyszeniu „Parafiada” i Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz zaangażowaniu władz klubu.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu