XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Janowcu Kościelnym

„Małżeństwo - Dobre relacje - Silna rodzina” - pod takim hasłem w Janowcu Kościelnym w diecezji płockiej zakończyły się XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej: - Czwarte przykazanie Boże, jako jedyne, zostało sformułowane w sposób pozytywny – zauważył teolog.

Janowiec.jpg

Regionalne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny odbywają się od 1999 r. Są organizowane przez Radę ds. Rodziny województwa warmińsko-mazurskiego. W ciągu kilku tygodni organizowane są różne wydarzenia, które mają wzmocnić funkcjonowanie rodzin. W tym roku dniom przyświecało hasło „Małżeństwo – Dobre relacje – Silna rodzina”. W trakcie koncentrowano się na wartości małżeństwa i relacji rodzinnych.

W programie tegorocznych Dni Rodziny w całym regionie odbyło się około tysiąca różnych wiele wydarzeń m.in. konferencje, prelekcje, festyny, konkursy oraz wiele innych form aktywności, do których włączyły się m.in. lokalne instytucje czy organizacje.

Zakończenie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbyło się w Janowcu Kościelnym. Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. W kazaniu zwrócił uwagę, że rodzina jest jedną z podstawowych instytucji Starego i Nowego Testamentu.

- Czwarte przykazanie Boże jako jedyne zostało sformułowane w sposób pozytywny. Bóg nie zakazuje czegoś przeciw rodzicom, ale nakazuje w sposób pozytywny dbać o nich. Jest różnica między szacunkiem należnym rodzicom przez całe ich życie, także po śmierci oraz posłuszeństwem, które obowiązuje dzieci, dopóki są na utrzymaniu rodziców – powiedział diecezjalny duszpasterz rodzin.

Uczestnicy Mszy św. zostali także pobłogosławieni relikwiami św. Jana Pawła II – Papieża Rodzin.

Później goście i uczestnicy Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przeszli do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. W programie spotkania znalazła się m.in. prelekcja Magdaleny Żukowskiej o sposobach komunikacji w rodzinie jako podstawie dobrych relacji. Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niedzicy opisała m.in. różne języki używane w celu porozumiewania się, na przykładzie języka spokojnej żyrafy i agresywnego szakala. Wyodrębnił je Marshall B. Rosenberg w książce „Porozumienie bez przemocy”.

Z kolei ks. Przemysław „Kawa” Kawecki SDB opowiedział o systemie prewencyjnym w życiu rodzinnym na przykładzie doświadczeń salezjańskich: - System prewencyjny zakłada relację, bo wychowanie odmierza się przez czas, który komuś poświęcamy. Św. Jan Bosko podkreślał, że nie chodzi o to, aby kogoś kochać, tylko o to, żeby ktoś czuł się kochany – stwierdził znany duszpasterz młodzieży.

Podsumowaniem spotkania był spektakl teatralny w wykonaniu mieszkańców gminy Janowiec Kościelny pt. „Historia pewnego małżeństwa” oraz występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Być Razem”.