XXVII Diecezjalny Konkurs Biblijny o Dziejach Apostolskich

W Płocku odbył się on-line XXVII Diecezjalny Konkurs Biblijny dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Tematem konkursu były Dzieje Apostolskie. Pierwsze miejsce zajęła w nim Zuzanna Grabarczyk z parafii pw. św. Floriana w Radzanowie: - Zdalna nauka nie przeszkodziła uczestnikom bardzo dobrze się przygotować – komentował ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

Book-1209805_1920.jpg

XXVII Diecezjalny Konkurs Biblijny na temat Dziejów Apostolskich odbył się on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Forms. Zakwalifikowało się do niego 41 uczestników – finalistów etapu dekanalnego, uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Test finałowy, składający się z 47 pytań, wypełniło i przesłało w wyznaczonym czasie 37 uczniów.

Finaliści musieli wykazać się m.in. wiedzą na temat: kim był Bar-Jezus, którego Barnaba i Paweł spotkali na Cyprze; jakie imiona nosili prorocy, do których nawiązuje św. Piotr w swoim pierwszym wystąpieniu w dniu zesłania Ducha Świętego; jak miał na imię setnik eskortujący Pawła do Italii; prokuratorem jakiej prowincji był Antoniu Feliks, który przesłuchiwał Pawła czy o ile kilometrów Cypr jest oddalony od wybrzeży Syrii.

W konkursie pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie (katecheta Bożena Gackowska). Na drugim miejscu znalazła się Zofia Pieczka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (katecheta Emilia Małgorzata Dołęgowska). Natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale Karolowi Wiktorowi Wiśniewskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rypinie (katecheta Halina Celebucka).

- Tematem konkursu biblijnego były „Dzieje Apostolskie” – księga, która jest ciekawa i prosta w odbiorze, jednak ze względu na nauczanie zdalne trudniej było się do konkursu przygotować. Mimo to konkurs przebiegł na bardzo wysokim poziomie, a w punktacji między poszczególnymi uczestnikami były tylko minimalne różnice. Duża w tym zasługa rodziców, którzy pomagali swoim dzieciom w przyswojeniu wiedzy – uważał ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii w Płocku.

Uczestnicy XXVII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Wydział ten był głównym organizatorem konkursu, przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, który reprezentował Piotr Świercz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę