Zachęta biskupa Piotra Libery skierowana do księży diecezji płockiej w sprawie Mszy Świętych za zmarłych na Covid – 19

Kielich.jpg

Czcigodni i drodzy Księża,

Przemierzamy z Jezusem wielkopostną drogę Kościoła. „Oto idziemy do Jerozolimy” (Mt 20, 18). To już trzeci tydzień Wielkiego Postu. Z większym niż zwykle zapałem angażujemy się w dzieła miłosierdzia, które w trwającym od roku w Polsce i na świecie czasie pandemii są szczególnie potrzebne. Dziękuję Wam, bracia kapłani, za wrażliwość jaką w ostatnich miesiącach wykazywaliście wobec ludzi, którzy w różny sposób zostali dotknięci skutkami koronawirusa. Ten niewidzialny, a zarazem niezwykle groźny dla życia ludzkiego wróg, zebrał i nadal zbiera, śmiertelne żniwo w naszych wspólnotach. Zmarło wielu Waszych parafian, a moich diecezjan. Nie wszyscy z nich mogli przygotować się należycie na godzinę śmierci, a rodzina nie mogła się z nimi pożegnać. Dlatego kierowany troską o zbawienie wieczne dusz nieśmiertelnych, zwracam się do każdego z Was, bracia, z prośbą o odprawienie w dogodnym czasie trzech Mszy Świętych za zmarłych na Covid diecezjan. Naszą modlitwą obejmijmy również tych, którzy zmarli na skutek panującej w kraju pandemii. Dusze zmarłych sióstr i braci czekają na naszą pomoc! Taka modlitwa, to spełnienie jednego z uczynków miłosierdzia względem duszy: Modlić się za żywych i umarłych. Kieruję do Was powyższą prośbę, pomny także na duchowy testament mojego wielkiego poprzednika na stolicy biskupiej w Płocku, błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który w swym ostatnim liście pasterskim do diecezjan napisał: „Dusze zmarłych wspomagajcie!”. Zatem raz jeszcze proszę prezbiterów płockich o Msze Święte ofiarowane za zmarłych w ostatnich miesiącach diecezjan.

Bóg zapłać za spełnienie tej prośby. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i z serca błogosławię.

Wasz biskup + Piotr

Płock, 8 marca 2021 r.   

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę