Zakończenie Roku „Rodzina Amoris Laetitia” - program

Family G86b437fe5 640

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach, związanych z zakończeniem Roku „Rodzina Amoris laetitia” w dniach 3-5 czerwca 2022 r., organizowanych przez Wydział ds. Rodzin, Wydział Duszpasterski oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (SRKDP). Sobotnia konferencja jest częścią spotkania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, założonej w 1993 r. w Płocku, oraz elementem formacji stałej doradców życia rodzinnego i duszpasterzy rodzin. Poniżej przedstawiamy program obchodów.

3 czerwca (piątek)
19.00 Teatr Dramatyczny w Płocku: spektakl Sekretarka na podstawie Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej. Koszt biletu 35 zł.

4 czerwca (sobota)
7.30 Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – bp dr Mirosław Milewski

9.45 Opactwo Pobenedyktyńskie (Kuria Diecezjalna) w Płocku: konferencja naukowa Dziedzictwo społeczne bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Udział bezpłatny. Współorganizacja: Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Program:

9.45 dr Witold Wybult (Prezes SRKDP] – Otwarcie konferencji
9.50 dr hab. Rafał Łatka (IPN w Warszawie – Biuro Badań Historycznych) – Kardynał Stefan Wyszyński nauczycielem patriotyzmu
10.25 ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (UKSW w Warszawie) – Aktywny senior na szlakach dziejów małych Ojczyzn
11.00 ks. dr hab. Artur Kasprzak (UKSW w Warszawie) – Kardynał Stefan Wyszyński wobec obrazu Kościoła w kryzysie posoborowym w katolickich środkach społecznego przekazu Europy Zachodniej
11.35 Przerwa kawowa
11.50 ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, asystent kościelny SRKDP) – Kardynała Stefana Wyszyńskiego nauczanie o wojnie i pokoju a Magisterium Kościoła w czasach papieża Franciszka
12.20 mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz (Bractwo św. Antoniego z Padwy przy Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie) – Sposoby pozyskiwania środków na aktywizację patriotyczną seniorów
12.50 Dyskusja

5 czerwca (niedziela) – Diecezjalne Święto Rodziny
11.30 Bazylika Katedralna w Płocku: Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery
12.30 X Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem I ślubuję Ci, z placu przed Bazylią Katedralną do Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku (ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2)
13.30 Ogród Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: Festyn Rodzinny (konkursy z nagrodami, koncert, poczęstunek).

Więcej szczegółów na stronie: www.srkplock.pl; www.plockierodziny.pl.

Płock, dnia 27 maja 2022 r.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
Kurii Diecezjalnej Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę