Zakończyły się kolonie Caritas dla dzieci i młodzieży z Białorusi

Grupa 135 kolonistów z Białorusi polskiego pochodzenia wypoczywała w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Część z nich miała polskie korzenie, dlatego z wypoczynkiem łączyło się poznawanie kraju przodków. Wypoczynek dofinansował Senat RP.

Bialorus_2019.jpg

Kolonie Caritas w Popowie odbyły się w ramach działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą, finansowanego przez Kancelarię Senatu RP. Jak co roku kolonie te umożliwiły uczestnikom poznanie kultury, tradycji, historii i geografii Polski. Ważnym elementem była integracja z rówieśnikami z Polski, budowanie poczucia więzi z Polską i polskością.

Podczas trzech turnusów w Popowie (od 3 do 30 czerwca) 135 kolonistów - młodych przedstawicieli białoruskiej Polonii odpoczywało, zwiedzało okolicę oraz wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, obejmujących między innymi naukę języka polskiego. W ramach pobytu w Popowie zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dostosowane do grup.

Koloniści dwukrotnie odwiedzili Warszawę. Pierwszy wyjazd miał charakter kulturalno-edukacyjny (zwiedzanie Starego Miasta, Zamku Królewskiego, wizyta w Centrum Nauki Kopernik lub Muzeum Techniki i Przemysłu, Pałacu Kultury i Nauki). Jego celem było  poznanie dziedzictwa narodowego kraju oraz historii Polski.

Fotorelacja @caritaspopowo

foto: @caritaspopowo

Druga z wycieczek również nastawiona była na edukację. Obejmowała wizytę w Łazienkach Warszawskich, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przy grobie bł. księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz w warszawskich Łazienkach. Dodatkową atrakcją była wycieczka do Serocka: zwiedzanie połączone z rekreacją na plaży nad Zalewem Zegrzyńskim.

Niektórzy uczestnicy kolonii Polskę odwiedzili już kolejny raz, dla innych był to pierwszy kontakt z naszym krajem.

Projekt „Kolonie dla dzieci polonijnych 2019” Caritas Polskiej i Caritas diecezjalnych był współfinansowany z budżetu Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W tegorocznej edycji wsparciem objętych zostało 1863 polonijnych dzieci i młodzieży (z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Gruzji).