Zakończyły się obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

W Płocku zakończyły się obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-24 stycznia 2020 roku), pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2). Podczas Eucharystii i nabożeństw modlili się wspólnie duchowni i wierni czterech płockich Kościołów chrześcijańskich: - Dzieli nas niemało, ale nade wszystko łączy ten sam, „niepodzielony” przecież Chrystus, który każe nam przeprawiać się „na drugą stronę”, na drugi brzeg i o Nim wspólnie świadczyć – głosił biskup płocki Piotr Libera.

Tmojch-2020.jpg

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2)” w świątyniach chrześcijańskich miasta Płocka odbywały się ekumeniczne Eucharystie i nabożeństwa. Słowo Boże w poszczególnych świątyniach najczęściej głoszone było przez gości.

18 stycznia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, Eucharystii na rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego przewodniczył ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, a homilię wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej. Zwrócił w niej uwagę, że chrześcijanie z różnych Kościołów i tradycji noszą bagaż wzajemnych urazów, niechęci, goryczy, podejrzeń. One są jednak „wielkim ciężarem”. Także płockie spotkania ekumeniczne mają i zwolenników, i wrogów.

- W każdej z naszych wspólnot są osoby, które uważają, że nie powinniśmy się wspólnie spotykać i modlić, bo bagaż historii podziałów jest zbyt poważny. A jednak my odczytujemy słowo Boże i wezwanie do tego, aby odrzucić zbędny bagaż, bo tu chodzi o nasze ocalenie – uważał duchowny ewangelicki.

W niedzielę 19 stycznia Eucharystii o zjednoczenie chrześcijan w katedrze płockiej przewodniczył i homilię wygłosił biskup płocki Piotr Libera. Powiedział między innymi, że choć między uczniami Chrystusa są, różnice, to nie może zabraknąć zwykłej i niezwykłej ludzkiej życzliwości. Choć chrześcijan dzieli niemało, to przecież łączy ich chrzest święty.

- Nade wszystko łączy ten sam, „niepodzielony” Chrystus. On każe wciąż przeprawiać się na drugą stronę, na drugi brzeg i ten drugi brzeg innym pokazywać, o nim wspólnie świadczyć. Chrystus wciąż nawołuje, żeby nie bać się tłumu, opinii świata. To on pośród burz tego świata, zadaje pytanie, dlaczego boimy się wierzyć – zaznaczył biskup podczas Eucharystii transmitowanej przez TV Polonia.

Modlono się także w kościele parafii pw. św. Jana Chrzciciela za zmarłych „ludzi ekumenii”. Płocki teolog ks. prof. Ireneusz Mroczkowski w czasie liturgii wspomniał bp. Bronisława Dembowskiego, emerytowanego biskupa włocławskiego i współprzewodniczącego Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, s. Martę Grudke, diakonisę Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz Barbarę Enholc-Narzyńską, długoletnią dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich spotkali się na nabożeństwie także w kościele ewangelickim. Przewodniczył mu proboszcz ks. Szymon Czembor, zaś homilię wygłosił ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej. Zwrócił on uwagę, że należy pozbyć się nadmiernych trosk doczesnych, bo „Bóg nie tylko myśli o wszystkim, ale i przestrzega, aby nie zaniedbywać odpowiedzialności za powierzone sprawy”.

- Prawdziwa wiara w Boga czyni człowieka wolnym i wprowadza wewnętrzną harmonię między troską o sprawy doczesne i zaufaniem Bogu. Szukajmy pokoju najpierw w modlitwie, a znajdziemy go z pewnością. Właściwie ukierunkujmy nasze różne aktywności, aby nie płynęły z egoizmu, ale z miłości i troski o innych. Wznieśmy się ponad potrzeby ciała, bo Pan Jezus dał nam przykład swoim postem, że mamy zatroszczyć się o życie Boże w nas, o słuchanie Jego słowa i wprowadzanie go w życie - powiedział duchowny prawosławny.

Tradycyjnie modlono się o jedność chrześcijan także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie 22 lutego 1931 roku św. Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie”.

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej, prosił tam Boga, aby nadszedł wytęskniony i upragniony dzień, w którym wszyscy uczniowie Jezusa będą mogli zasiąść przy jednym stole Pańskim, sprawować razem Najświętszą Ofiarę i czerpać siłę z jednego chleba i jednego kielicha. Najpierw jednak powinien wzrastać „niezwykły głód Eucharystii, wielki szacunek do niej i pragnienie jak najczęstszego uczestniczenia w niej”, podkreślił wikariusz biskupi ds. sakramentalnych.

Z kolei w cerkwii prawosławnej odbyła się Wieczernia – Nieszpory prawosławne. Przewodniczył im gospodarz miejsca ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, a homilię wygłosił ks. dr Jarosław Kwiatkowski, moderator Dzieła Biblijnego w diecezji płockiej. Stwierdził między innymi, że chrześcijanie są „rozbitkami grzechów pychy ojców i własnej”:

- Wyrzuceni na brzeg spokojnej Ziemi Boga, możemy tu doświadczać prawdy o tym, że tylko przełamanie wzajemnych uprzedzeń, przezwyciężenie strachu przed Innym, a może najbardziej przezwyciężenie obojętności, prowadzi nas do autentycznej wspólnoty. Każdy z nas u siebie w domu może być „maltańczykiem” - człowiekiem w imię Boga podejmującym gościnnie brata, przyjmującym drugiego w jego biedzie - zaakcentował biblista.

W ostatnim dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan duchowni i wierni Kościołów miasta Płocka uczestniczyli w Eucharystii w mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Przewodniczył jej bp Karol M. Babi, biskup naczelny Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

Homilię u mariawitów wygłosił biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski: - Gdy dzisiaj niektórzy próbują na nowo pisać historię Polski, Europy, dzieje II wojny światowej, kiedy słyszymy, jak pojawiają się coraz to nowi badacze przeszłości, którzy odwracają pojęcia kata i ofiary, napastnika i broniącego się, jako chrześcijanie nie powinniśmy milczeć. Wszystkie nasze wspólnoty chrześcijańskie w bolesny sposób dotknęły wydarzenia totalitaryzmów XX wieku, zwłaszcza czasu II wojny światowej i okrutnych obozów koncentracyjnych, łagrów i wygnania – zaakcentował biskup.

Obchodom Tygodnia Ekumenicznego towarzyszyły agapy, koncert kolęd i wspólne, ekumeniczne rozmowy.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku współorganizowali: Kuria Diecezjalna, Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego, Parafia Ewangelicka, Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Klub Inteligencji Katolickiej, Koło Naukowe i Koło Misyjne Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Wszystkie wydarzenia koordynował ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego” edycji płockiej, odpowiedzialny za ekumenizm w diecezji.