Zaproszenie Biskupa Płockiego do udziału w obchodach 25. rocznicy beatyfikacji Płockich Biskupów Męczenników

Drodzy Diecezjanie!

W czasie Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie 13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy grupę 108 męczenników II wojny światowej. Było to ważne wydarzenie, związane z opisywaniem pamięci o wojnie oraz o życiu tych, którzy „towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie” (Ap 14,4). W gronie nowych błogosławionych znalazło się dwóch pasterzy naszej diecezji: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański, zabici przez Niemców w obozie w Działdowie w 1941 r. Ponadto w tej grupie błogosławionych było także troje innych, związanych z diecezją płocką: ks. Roman Archutowski, kapłan archidiecezji warszawskiej ochrzczony w parafii Zegrze, s. Maria Teresa od Dzieciątka Jezus, kapucynka z klasztoru w Przasnyszu, a także brat franciszkanin Tymoteusz Stanisław Trojanowski, ochrzczony w Poniatowie.

W 25. rocznicę beatyfikacji naszych braci i sióstr, którzy oddali życie za wiarę i Kościół katolicki w czasie wojny, chcemy podziękować Bogu za dzieło ich życia i krzewienia dziedzictwa chrześcijańskiego na Mazowszu. Zapraszam Was, Kochani Diecezjanie, do udziału we Mszy św. dziękczynnej dnia 15 czerwca br., w sobotę, o godz. 12.00, w Bazylice Katedralnej w Płocku. Mam nadzieję, że wspólnota modlitwy osób duchownych, konsekrowanych i świeckich będzie dla nas okazją do zamyślenia nad świętością, która jest „najpiękniejszym obliczem Kościoła” (Franciszek, Gaudete et exsultate, 9).

Z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Płock, dnia 7 czerwca 2024 r.
W 33. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Płocku

+ Szymon Stułkowski
BISKUP PŁOCKI

Zarządzenie
Słowo Biskupa Szymona proszę odczytać wiernym w niedzielę, 9 czerwca 2024 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 7 czerwca 2024 r.

+ Mirosław Milewski
WIKARIUSZ GENERALNY