Zaproszenie do Ratowa na promocję publikacji naukowej

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy zaprasza 27 października do sali konferencyjnej pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ratowie na spotkanie promujące publikację naukową pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą”, której wydanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Ratowo_2019_widok_od_zachodu.jpg

- Wydanie tej publikacji pozwoliło na pełne ukazanie historycznej i artystycznej zespołu klasztornego w Ratowie jak również udokumentowanie wielowiekowej tradycji sprawowanego tu kultu św. Antoniego Padewskiego. Wierzymy, że w dużym stopniu przyczyni się ona do rozpropagowania wiedzy na temat tego wyjątkowego miejsca w całej Polsce – podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium.

Publikacja stanowi zbór referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Ratowie w 2019 roku, przezreprezentantów wiodących ośrodków akademickich w Polsce, poszerzony o zestawienie prac konserwatorsko-restauratorskich przeprowadzonych w obiekcie w talach 2006-2019. Każdy z referatów podkreśla wysoki kunszt osiemnastowiecznych twórców ratowskiego kompleksu. Jednym z odkryć o szczególnym znaczeniu jest wykazanie przez dr Renatę Sulewską z Uniwersytetu Warszawskiego bezpośrednich związków ołtarzy ratowskich z rycinami mistrzów augsburskich, co czyni z nich jedne najbardziej ciekawych przejawów rokoka niemieckiego na terenie Polski.

Program spotkania:

godz. 10.00 – przywitanie przybyłych gości – ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium

godz. 10.10 - wystąpienie - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki

godz. 10.30 – wystąpienie - Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

godz. 10.50 – wprowadzenie dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy publikacji

godz. 11.05 – referat pt. „Graficzne wzory wyposażenia sanktuarium św. Antoniego z Padwy” dr Renaty Sulewska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

godz. 11.35 – dyskusja